Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Onze Agenda

Onze agenda

Hiernaast vind je een overzicht van onze geplande activiteiten . Doorgaans  vinden de activiteiten plaats in het Odd Fellowhuis Apeldoorn, aanvang 20:00 u, inloop vanaf 19:30 u. Toegang is altijd gratis. Mocht het anders zijn, dan vermelden we dat. Bij elke activiteit staat een korte samenvatting van de inhoud. Je hoeft je niet aan te melden.

 

 

 
 • 22-09-'22
  Lezing " Wereld zonder Vrede"

  Een lezing door Bashar Almashan over het thema vluchten en vrede. Hij is  geoloog en daarnaast ook dichter. Hij schrijft zowel in het Arabisch als het Nederlands zijn gedichten.Hij  is opgegroeid in Syrie en is tijdens het begin van de oorlog gevlucht. Voor hem zijn vrijheid en vrede van groot belang, daarom is hij ook al vroeg weg gegaan tijdens het regime van Assad. Waar voorheen verschillende bevolkingsgroepen vredig naast elkaar leefden in Syrie, is dit helaas nu niet meer het geval. Vanuit Syrie is hij eerst voor 4 jaar naar Libanon gevlucht en heeft daar gewerkt voor zijn reis naar Europa. In Libanon heeft hij veel aangrijpende momenten meegemaakt en was er zeker ook geen vrede te vinden.

  Tijdens de lezing vertelt hij zijn persoonlijke verhaal, afgewisseld met het voordragen van enkele van zijn gedichten. 

 • 14-09-'22
  Informatie avond

  Wil je meer dan alleen maar gezelligheid? Wil je een positieve bijdrage leveren aan je directe omgeving?

  Heb jij net als wij het gevoel, dat elk mens een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de maatschappij en dat iedereen daaraan een bijdrage kan leveren. Wil jij je ideeën daarover samen met anderen delen?

  Doe dat dan met ons!

  Deel je gedachten, ontplooi jezelf en kom tot nieuwe inzichten. En natuurlijk mag het ook nog gezellig zijn…

  Dat zoeken wij bij de Odd Fellows. Dit is een internationale organisatie, die zich richt op maatschappelijke betrokkenheid en levensvragen. Onze activiteiten zijn gericht op onze omgeving.

  Als je meer informatie wilt, kom dan eens vrijblijvend kennis met ons maken onder het genot van een kopje koffie op woensdag 14 september  a.s. Vanaf 19.30 uur ben je welkom in het gebouw van de Odd Fellows in buurtcentrum 'De Stolp' , Violierenplein 101, Violierenplein in Apeldoorn (wijk De Maten)

  Ben je van plan bent om te komen, stuur dan als het kan een email naar info@oddfellowsapeldoorn.nl.

  Als het je niet lukt om deze keer te komen? Geen nood, iedere tweede woensdag van de maand is het mogelijk elkaar te ontmoeten.

  Als je eerst nog wat meer wilt weten over ons, ga dan naar onze website www.oddfellowsapeldoorn.nl

  We zien uit naar je komst!

 • 28-06-'22
  Energietransitie

  De energietransitie wordt overal genoemd. Maar wat betekent die energietransitie eigenlijk voor jou? Welke gedachtes heb je bij de energietransitie en hoe ver ben jij in de transitie al?

  Aan de hand van enkele voorbeelden gaan we de energietransitie praktisch maken en bespreken. Aan het einde van de avond heb jij inzicht wat vervolgstap in de energietransitie voor jou kan zijn. Ook weet je wat de uitdagingen worden in jouw wijk, gemeente en landelijk niveau. 

   

  Martijn Sanders business controller voor de gemeente Almelo. Afgestudeerd politicoloog op prestatiemanagement binnen de overheid. Was bestuurslid van Energiecooperatie Loenen en eigenaar van een webshop in laadoplossingen voor elektrische auto’s.

 • 08-06-'22
  Informatie avond

  Wil je meer dan alleen maar gezelligheid? Wil je een positieve bijdrage leveren aan je directe omgeving?

  Heb jij net als wij het gevoel, dat elk mens een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de maatschappij en dat iedereen daaraan een bijdrage kan leveren. Wil jij je ideeën daarover samen met anderen delen?

  Doe dat dan met ons!

  Deel je gedachten, ontplooi jezelf en kom tot nieuwe inzichten. En natuurlijk mag het ook nog gezellig zijn…

  Dat zoeken wij bij de Odd Fellows. Dit is een internationale organisatie, die zich richt op maatschappelijke betrokkenheid en levensvragen. Onze activiteiten zijn gericht op onze omgeving.

  Als je meer informatie wilt, kom dan eens vrijblijvend kennis met ons maken onder het genot van een kopje koffie op woensdag 8 juni  a.s. Vanaf 19.30 uur ben je welkom in het gebouw van de Odd Fellows in buurtcentrum 'De Stolp' , Violierenplein 101, Violierenplein in Apeldoorn (wijk De Maten)

  Ben je van plan bent om te komen, stuur dan als het kan een email naar info@oddfellowsapeldoorn.nl.

  Als het je niet lukt om deze keer te komen? Geen nood, iedere tweede woensdag van de maand is het mogelijk elkaar te ontmoeten.

  Als je eerst nog wat meer wilt weten over ons, ga dan naar onze website www.oddfellowsapeldoorn.nl

  We zien uit naar je komst!

 • 19-05-'22
  Hoort Vlaanderen bij Nederland?

  Op donderdag 19 mei a.s. organiseren de Culturele commissie en de werkgroep Odd Associates van de Odd Fellows Apeldoorn een avond in het Odd Fellowhuis aan het Violierenplein (onderdeel van wijkcentrum De Stolp). De aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19:30 u.
   

  De vraag of Vlaanderen bij Nederland hoort, is in de geschiedenis nooit eenduidig beantwoord. Tussen 800 en 1555 – tussen Karel de Grote en Karel V – maakten de “Nederlands” sprekende samenlevingen deel uit van het keizerrijk, waarvan de keizer de door de paus gezalfde heerser was, maar de feitelijke machthebbers de plaatselijke graven en hertogen. Bij de vrede van Munster in 1648 vormden de zeven provincies boven de grote rivieren een zelfstandige eenheid en werden de zuidelijke provincies onderdeel van het Habsburgse rijk. Napoleon lijfde alles weer in bij Frankrijk. Na de conventie van Wenen in 1815 vond men het wel een veilig idee om een grotere nationale eenheid te creëren als stootblok tussen Frankrijk, Duitsland en Engeland en hoorden de zuidelijke provincies ineens bij Nederland. Koning Willem 1 regeerde echter zachtjes gezegd heel onhandig in die zuidelijke gewesten en daardoor ontstond al snel een opstand in 1830 en werd een apart koninkrijk gevormd: België, waar Frans de voertaal werd binnen de heersende klasse. Je kunt je afvragen, hoe kunstmatig dat allemaal is en dat werd voor het eerst gedaan op basis van historische argumenten door de Leidse historicus prof. Geyl in zijn werk Geschiedenis van de Nederlandse stam. Hij zegt: “Onder de Nederlandse stam versta ik alle volken en volksgroepen voor wie het Nederlands de moedertaal is”. De Groot – Nederlandse gedachte.

  Maar dat z.g. Nederlands bestaat nog helemaal niet zo lang en ons ABN (grofweg gezegd: dat van boven de rivieren) heeft een heel andere ontwikkeling doorgemaakt dan het Brabants en het Vlaams. Hoe dan? Daar gaat het over op 19 mei in de bijdrage van die avond.
  Aan de hand van cultuurhistorische fenomenen, gaat Eljan de Wijs proberen een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre Noord-Nederlanders en Zuid-Nederlanders bij elkaar horen en één natie zouden kunnen gaan vormen. 

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties