Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Privacy

Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Zeven Sterrenloge nr. 21 en de Daphne Rebekkahloge nr.6, samenwerkend onder de naam Odd Fellows Apeldoorn, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Wij zijn een vereniging die werken op basis van ethische grondslagen en zijn geen commerciele instelling.

Odd Fellows Apeldoorn is gevestigd aan Violierenplein 101, 7329 , Apeldoorn.

Contactgegevens:
Odd  Fellows Apeldoorn
Violierenplein 101
7329 DR Apeldoorn

A.K. Couzijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Odd Fellows Apeldoorn.  Hij is te bereiken via info@oddfellowsapeldoorn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn uitsluitend  jouw naam en mailadres als je via onze site je hebt aangemeld voor ontvangst van onze nieuwsbrief. Wij verwerken ook jouw persoonsgegevens als je die  zonder tussenkomst van de website  aan ons hebt doorgegeven t.b.v. het verzenden van onze nieuwsbrief.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oddfellowsapeldoorn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij   bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

a.Naam 
b.Mailadres

Voor de categorieën vermeld bij a en b duurt de bewaartermijn vanaf het moment dat je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief  tot het moment dat je je uitschrijft voor  onze nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij   verstrekken gegevens uitsluitend en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij  gebruiken  alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Lees meer over ons cookiebeleid…

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@oddfellowsapeldoorn.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Wij  willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij  nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@oddfellowsapeldoorn.nl

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties