Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Odd Fellows: Op Zoek naar Betekenis en Zelfkennis

Welkom bij deze 200 jaar oude orde

Een vraag van alle tijden

De vraag naar zelfkennis is een vraag van alle tijden. En de zoektocht naar betekenis ook. Als Odd Fellows inspireren we elkaar rondom deze zoektocht. We zijn ervan overtuigd dat zonder deze zoektocht de wereld niet zal veranderen. En dat is toch wat ons na aan het hart ligt. Het leveren van een bijdrage aan een betere wereld. 

We komen als mens allemaal voor die vraag te staan. Welke bijdrage lever ik?  Hoe doe ik mee? Waar maak ik het verschil? Uitdagingen genoeg. Welke wereld laten wij achter voor onze kinderen en kleinkinderen?  Hoe gaan wij om met een wereld die pijlsnel verandert? Hoe blijf ik daarin overeind? Wat is mijn manier om net dat beetje verschil te maken?

Het zijn vragen als deze die ons bezig houden en ons verbinden.

Wellicht herken je deze vragen en ben je eraan toe om in deze zoektocht je vragen te delen met anderen. 

Een vraag van alle tijden

De loges

Ontmoeting, bezinning, inspiratie

Onze loges zijn voor ons een wekelijkse of tweewekelijkse ontmoetingsplaats waar we naar uit zien en inspiratie opdoen. We sluiten ons even af van de buitenwereld voor bezinning. Een uur van rust en aandacht. Daarmee worden we opnieuw toegerust om onze verantwoordelijkheid voor onszelf en voor de wereld om ons heen beter te kunnen dragen en toe te passen. 

Daarnaast zijn de loges voor ons ook vooral een ontmoetingsplaats waar we het leven van alle dag met elkaar delen. Het is ook een plek waar vriendschappen worden gesloten en aandacht wordt besteed aan alledaagse zorgen. Bijzondere aandacht gaat uit naar zieken, weduwen en weduwnaars.

Past een logelidmaatschap bij jou? Alleen jij kunt deze vraag beantwoorden. Via deze site krijg je een meer completer beeld.

De loges

Maatschappelijk verantwoordelijk

Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk en brengen dat ook in de praktijk door onze maatschappelijke projecten. Op vele manieren zetten we onze capaciteiten in om de wereld om ons heen tot steun te zijn.

We werken samen met diverse organisaties waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de zwakkeren in de samenleving. Het is een wezenlijk onderdeel van ons Oddfellowship om een concrete, praktische bijdrage te leveren aan een betere wereld.Je kunt ook op een andere wijze nader met ons kennis maken. We kennen diverse activiteiten voor iedereen.
 

Maatschappelijk verantwoordelijk

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties