Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

De Loges

Onze loges

Een bezield verband.

Als lid van een loge ben je lid van een bezield verband. We streven met elkaar iets hogers na dan alleen ons eigen belang. Het is een zoektocht naar vriendschap, naar liefde en naar waarheid. Naar een manier van leven die ruimte schept voor de ander.

Dat begint bij jezelf. Voor iedereen ontwikkelt dit leven zich anders. We hebben allemaal onze persoonlijke lessen te leren. Langs hoogtepunten en dieptepunten. En hoe dat doorwerkt in ons innerlijke leven bepaalt in hoge mate de zoektocht die we in dit leven ondernemen. Jouw vragen zijn persoonlijke vragen. En daarmee loop je niet te koop. Maar soms kom je iemand tegen met wie je in vertrouwen jouw vragen kunt delen. Je voelt je gehoord en gezien door de ander.  Deze aandacht voor jezelf en voor de ander proberen we te oefenen in onze loge ontmoetingen.

Onze loges

Een oefenplaats.

Onze loges zijn voor ons leerschool waarin we met elkaar deze houding proberen te oefenen en in de praktijk te brengen. We sluiten ons even af van de buitenwereld voor bezinning. Een uur van rust en aandacht. Daarmee worden we opnieuw toegerust om onze verantwoordelijkheid voor onszelf en voor de wereld om ons heen beter te kunnen dragen en toe te passen.

Eeuwen oude woorden

We laten ons daarbij inspireren door eeuwen oude woorden die de tijd hebben doorstaan en nog steeds hoogst actueel zijn. Deze klinken regelmatig in onze zittingen. Wij noemen deze woorden ritualen. Zij helpen ons herinneren aan ons voornemen om te groeien in verantwoordelijkheid voor onszelf en voor de ander. We geven je een voorbeeld van deze woorden.

 “Het geven van Vriendschap, het bewijzen van Liefde en het zoeken naar Waarheid helpen ons bij het realiseren van een broederschap op weg naar meer harmonie onder de mensen. En het is goed daarbij te bedenken, dat er maar één land is, dat is onze aarde, dat er maar één volk is, dat zijn alle mensen samen en dat er maar één taal is, dat is de taal van de liefde.”

Een vrouwen en een mannenloge.

We kennen twee loges, een vrouwenloge en een mannenloge. De vrouwen komen tweewekelijks bij elkaar en de mannen wekelijks. We noemen dat zittingen. Ze worden gehouden op resp. maandag en donderdagavond. Beide loges kennen elk ca 40 leden. De zittingen hebben een vaste structuur van ontmoeting en bezinning. We verhouden ons tot elkaar als vrienden. We nemen ook verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld om ons heen en brengen dat ook in de praktijk. En natuurlijk hebben we gewoon veel plezier met elkaar.

Past een lidmaatschap bij jou?

Toegang tot de loge krijg je door een vast lidmaatschap. Iedereen die oprecht op zoek is naar verdieping en persoonlijke ontwikkeling is van harte welkom. We gaan graag met je in gesprek.

Maatschappelijk verantwoordelijk, cultureel bewust.

Naast de diverse projecten voor zwakkeren in deze samenleving houden we regelmatig themavonden rondom belangrijke cultureel/maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij staan we stil bij onderwerpen die in deze tijd actueel zijn. Dat kunnen lezingen zijn maar ook filmavonden of bijzondere optredens rondom muziek of theater. Iedereen is daar van harte welkom.

Via onze nieuwsbrief houden we je volledig op de hoogte van onze activiteiten, zowel voor leden als niet leden.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Jouw gegevens worden gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief zoals omschreven in onze privacyverklaring.

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties