Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Onze Agenda

Onze agenda

Hiernaast vind je een overzicht van onze geplande activiteiten . Doorgaans  vinden de activiteiten plaats in het Odd Fellowhuis Apeldoorn, aanvang 20:00 u, inloop vanaf 19:30 u. Toegang is altijd gratis. Mocht het anders zijn, dan vermelden we dat. Bij elke activiteit staat een korte samenvatting van de inhoud. Je hoeft je niet aan te melden.

 

 

 
 • 08-06-'22
  Informatie avond

  Wil je meer dan alleen maar gezelligheid? Wil je een positieve bijdrage leveren aan je directe omgeving?

  Heb jij net als wij het gevoel, dat elk mens een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de maatschappij en dat iedereen daaraan een bijdrage kan leveren. Wil jij je ideeën daarover samen met anderen delen?

  Doe dat dan met ons!

  Deel je gedachten, ontplooi jezelf en kom tot nieuwe inzichten. En natuurlijk mag het ook nog gezellig zijn…

  Dat zoeken wij bij de Odd Fellows. Dit is een internationale organisatie, die zich richt op maatschappelijke betrokkenheid en levensvragen. Onze activiteiten zijn gericht op onze omgeving.

  Als je meer informatie wilt, kom dan eens vrijblijvend kennis met ons maken onder het genot van een kopje koffie op woensdag 8 juni  a.s. Vanaf 19.30 uur ben je welkom in het gebouw van de Odd Fellows in buurtcentrum 'De Stolp' , Violierenplein 101, Violierenplein in Apeldoorn (wijk De Maten)

  Ben je van plan bent om te komen, stuur dan als het kan een email naar info@oddfellowsapeldoorn.nl.

  Als het je niet lukt om deze keer te komen? Geen nood, iedere tweede woensdag van de maand is het mogelijk elkaar te ontmoeten.

  Als je eerst nog wat meer wilt weten over ons, ga dan naar onze website www.oddfellowsapeldoorn.nl

  We zien uit naar je komst!

 • 19-05-'22
  Hoort Vlaanderen bij Nederland?

  Op donderdag 19 mei a.s. organiseren de Culturele commissie en de werkgroep Odd Associates van de Odd Fellows Apeldoorn een avond in het Odd Fellowhuis aan het Violierenplein (onderdeel van wijkcentrum De Stolp). De aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19:30 u.
   

  De vraag of Vlaanderen bij Nederland hoort, is in de geschiedenis nooit eenduidig beantwoord. Tussen 800 en 1555 – tussen Karel de Grote en Karel V – maakten de “Nederlands” sprekende samenlevingen deel uit van het keizerrijk, waarvan de keizer de door de paus gezalfde heerser was, maar de feitelijke machthebbers de plaatselijke graven en hertogen. Bij de vrede van Munster in 1648 vormden de zeven provincies boven de grote rivieren een zelfstandige eenheid en werden de zuidelijke provincies onderdeel van het Habsburgse rijk. Napoleon lijfde alles weer in bij Frankrijk. Na de conventie van Wenen in 1815 vond men het wel een veilig idee om een grotere nationale eenheid te creëren als stootblok tussen Frankrijk, Duitsland en Engeland en hoorden de zuidelijke provincies ineens bij Nederland. Koning Willem 1 regeerde echter zachtjes gezegd heel onhandig in die zuidelijke gewesten en daardoor ontstond al snel een opstand in 1830 en werd een apart koninkrijk gevormd: België, waar Frans de voertaal werd binnen de heersende klasse. Je kunt je afvragen, hoe kunstmatig dat allemaal is en dat werd voor het eerst gedaan op basis van historische argumenten door de Leidse historicus prof. Geyl in zijn werk Geschiedenis van de Nederlandse stam. Hij zegt: “Onder de Nederlandse stam versta ik alle volken en volksgroepen voor wie het Nederlands de moedertaal is”. De Groot – Nederlandse gedachte.

  Maar dat z.g. Nederlands bestaat nog helemaal niet zo lang en ons ABN (grofweg gezegd: dat van boven de rivieren) heeft een heel andere ontwikkeling doorgemaakt dan het Brabants en het Vlaams. Hoe dan? Daar gaat het over op 19 mei in de bijdrage van die avond.
  Aan de hand van cultuurhistorische fenomenen, gaat Eljan de Wijs proberen een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre Noord-Nederlanders en Zuid-Nederlanders bij elkaar horen en één natie zouden kunnen gaan vormen. 

 • 11-05-'22
  informatie avond

  Wil je meer dan alleen maar gezelligheid? Wil je een positieve bijdrage leveren aan je directe omgeving?

  Heb jij net als wij het gevoel, dat elk mens een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de maatschappij en dat iedereen daaraan een bijdrage kan leveren. Wil jij je ideeën daarover samen met anderen delen?

  Doe dat dan met ons!

  Deel je gedachten, ontplooi jezelf en kom tot nieuwe inzichten. En natuurlijk mag het ook nog gezellig zijn…

  Dat zoeken wij bij de Odd Fellows. Dit is een internationale organisatie, die zich richt op maatschappelijke betrokkenheid en levensvragen. Onze activiteiten zijn gericht op onze omgeving.

  Als je meer informatie wilt, kom dan eens vrijblijvend kennis met ons maken onder het genot van een kopje koffie op woensdag 11 mei  a.s. Vanaf 19.30 uur ben je welkom in het gebouw van de Odd Fellows in buurtcentrum 'De Stolp' , Violierenplein 101, Violierenplein in Apeldoorn (wijk De Maten)

  Ben je van plan bent om te komen, stuur dan als het kan een email naar info@oddfellowsapeldoorn.nl.

  Als het je niet lukt om deze keer te komen? Geen nood, iedere tweede woensdag van de maand is het mogelijk elkaar te ontmoeten.

  Als je eerst nog wat meer wilt weten over ons, ga dan naar onze website www.oddfellowsapeldoorn.nl

  We zien uit naar je komst!

 • 13-04-'22
  Informatie avond

  Wil je meer dan alleen maar gezelligheid? Wil je een positieve bijdrage leveren aan je directe omgeving?

  Heb jij net als wij het gevoel, dat elk mens een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de maatschappij en dat iedereen daaraan een bijdrage kan leveren. Wil jij je ideeën daarover samen met anderen delen?

  Doe dat dan met ons!

  Deel je gedachten, ontplooi jezelf en kom tot nieuwe inzichten. En natuurlijk mag het ook nog gezellig zijn…

  Dat zoeken wij bij de Odd Fellows. Dit is een internationale organisatie, die zich richt op maatschappelijke betrokkenheid en levensvragen. Onze activiteiten zijn gericht op onze omgeving.

  Als je meer informatie wilt, kom dan eens vrijblijvend kennis met ons maken onder het genot van een kopje koffie op woensdag 13 april  a.s. Vanaf 19.30 uur ben je welkom in het gebouw van de Odd Fellows in buurtcentrum 'De Stolp' , Violierenplein 101, Violierenplein in Apeldoorn (wijk De Maten)

  Ben je van plan bent om te komen, stuur dan als het kan een email naar info@oddfellowsapeldoorn.nl.

  Als het je niet lukt om deze keer te komen? Geen nood, iedere tweede woensdag van de maand is het mogelijk elkaar te ontmoeten.

  Als je eerst nog wat meer wilt weten over ons, ga dan naar onze website www.oddfellowsapeldoorn.nl

  We zien uit naar je komst!

 • 23-11-'21
  Lezing Factfulness

  In een tijd die gedomineerd wordt door feiten en meningen presenteren wij u een heel bijzondere spreker, n.l. Peter ten Wolde die u zal uitleggen, wat “factfulness” precies inhoudt. Het factfulness gedachtegoed biedt handvaten, 10 principes, om onze complexe omgeving (persoonlijk, in organisaties en in onze maatschappij als geheel) op een eenvoudige manier inzichtelijk te maken om zo een helder en accuraat beeld te scheppen, waardoor je betere beslissingen kunt nemen. De 10 principes maken duidelijk, hoe ons brein neigt te reageren op informatie en gebeurtenissen. Dit leidt nog al eens tot misvattingen en verkeerde beeldvorming, hoe goed we ook geïnformeerd denken te zijn. De 10 principes laten zien, hoe je hier op een andere manier mee om kunt gaan. Hiermee is “factfulness” veel meer dan “data” of “feiten”: het biedt een kader om beter om te gaan met steeds sneller toenemende complexiteit in onze maatschappij.

  De lezing vindt plaats in het Odd Fellowhuis, Violierenplein 101 te Apeldoorn. Aanvang 20:00 u, inloop vanaf 19:30 u.

  De toegang is gratis. Belangstellenden zijn van harte welkom.

  Maatregelen covid-19: voor toegang tot de bijeenkomst moeten we de QR pas, uitgeprinte versie van vaccinatie of gele boekje als eis stellen.

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties