Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Onze Agenda

Onze agenda

Hiernaast vind je een overzicht van onze geplande activiteiten . Doorgaans  vinden de activiteiten plaats in het Odd Fellowhuis Apeldoorn, aanvang 20:00 u. Toegang altijd gratis. Mocht het anders zijn, dan vermelden we dat. Bij elke activiteit staat een korte samenvatting van de inhoud. Je hoeft je niet aan te melden.

 
 • 12-06-'19
  Koffie inloopavond

  Heb jij net als wij het gevoel, dat elk mens een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de maatschappij en dat iedereen daaraan een bijdrage kan leveren.
  Wil jij je ideeën daarover samen met anderen delen?
  Doe dat dan met ons.
  Deel je gedachten, ontplooi jezelf, waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan.

  Dat zoeken wij bij de Odd Fellows, een internationale organisatie, zonder dogma’s, die zich richt op maatschappelijke betrokkenheid en levensvragen.

  Als je meer informatie wilt, kan dat elke 2e woensdag van de maand, behoudens juli en augustus, op een koffie/informatie avond.

  De avond kenmerkt zich door kleinschaligheid met aandacht voor onze gast(en) op een informele wijze.

  Inloop vanaf 19.30 uur.

  Je kunt zo binnenlopen of je aanmelden via: info@oddfellowsapeldoorn.nl

  Je bent van harte welkom.

   

  Het adres luidt:

  Het Odd Fellow huis

  Buurtcentrum De Stolp (wijk De Maten)

  Violierenplein 101

  Apeldoorn

 • 11-06-'19
  Hoe doe je dat, balans aanbrengen in een onvoorspelbaar leven? Lezing door Ruud Winters

  Over deze vraag spreekt deze avond Ruud Winters. Ruud neemt ons mee in onze levensloop waarin de spanning zo vaak voelbaar is tussen enerzijds de keuzes die we zelf maken en waar we ook verantwoordelijk voor zijn terwijl tegelijkertijd het lot onze wegen kan kruisen. Hoe verhoudt zich dat tot onze persoonlijke ambities, tot onze uitdagingen, tot de zo geprezen dynamiek van het leven?

 • 06-06-'19
  Er voor elkaar zijn en bijzondere contacten

  De Odd Fellows Apeldoorn organiseren een bijeenkomst gewijd aan het thema 

  "Er voor elkaar zijn en bijzondere contacten" 

  Stichting Present en De Kap zullen een presentatie houden waarin zij vertellen wat zij doen en wat wij als Odd Fellows en ook niet Odd Fellows hierin kunnen betekenen. Zij houden zich bezig met in contact brengen van mensen die hulp kunnen gebruiken op een bepaalde gebied en vrijwilligers die deze hulp willen en kunnen bieden. In hun presensatie zullen zij  o.m.vertellen wat een dergelijke contact inhoudt..

  De bijeenkomst is openbaar en de toegang is gratis.

 • 14-05-'19
  Voorbij de bucketlist. Of beter: afwijken is noodzaak. Lezing door Adri Bouterse

  Hoe groot is bij jou de ruimte om af te wijken? Over deze vraag spreekt Adri Bouterse. Er wordt nog wel eens beweerd dat mensen zich in de tweede helft van het leven terugtrekken. Een terugtrekken uit het actieve gebeuren. De kinderen verlaten het huis en wat het werk betreft is het hoogtepunt bereikt – of reeds geweest. De passie is verflauwd. Die mens kijkt om zich heen en vraagt zich af “was dit het nu?” Sommigen storten zich in een tweede jeugd of stellen een bucketlist op. Al is het maar om te laten zien dat er nog steeds voldoende passie is. Dat de levenslust er nog vanaf spat.

  Maar klopt dit beeld? Maken wij elkaar niet gek met deze weergave van de tweede helft? De verteller neemt u mee op reis langs toeval en grote woorden en schuwt het niet om de verbinding met de persoonlijke levenslijn – ook de uwe – te leggen. Dit alles mondt uit in een metafoor waarbij de bucketlist geen doel meer is, maar hoogstens een middel om uitdrukking te geven aan de persoon die je bent.

 • 11-05-'19
  Brocante en veiling

  Naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van de Odd Fellows internationaal organiseren de Odd Fellows Apeldoorn een openbare brocante en een veiling van kunstwerken van individuele leden. De opbrengst is bestemd voor het project Kindercoaches van het Leger des Heils. Dit evenement is openbaar

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties