Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Onze Agenda

Onze agenda

Hiernaast vind je een overzicht van onze geplande activiteiten . Doorgaans  vinden de activiteiten plaats in het Odd Fellowhuis Apeldoorn, aanvang 20:00 u, inloop vanaf 19:30 u. Toegang is altijd gratis. Mocht het anders zijn, dan vermelden we dat. Bij elke activiteit staat een korte samenvatting van de inhoud. Je hoeft je niet aan te melden.

 

 

 
 • 15-11-'18
  Een andere kijk op orgaandonatie

  De Odd Fellows Apeldoorn nodigen je uit om een informatieve lezing bij te wonen in het Odd Fellow Huis in wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101,  Apeldoorn.

  De lezing begint om 20.00 uur, zaal is open om 19.30 uur.

  Ineke Koedam zal de lezing geven. Zij is o.a. medeoprichter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Ineke Koedam wil  orgaandonatie breder dan alleen vanuit de medische en emotionele kant belichten. Wat betekent vanuit een holistisch mensbeeld orgaandonatie voor het stervensproces, voor de ziel, voor het niet waarneembare?

  Iedereen is van harte welkom.

  De entree bedraagt €.5,- per persoon.

   Op 1 juli 2020 wordt een nieuwe donorwet van kracht die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister.

  Uw keuze over orgaandonatie kunt u zelf maken, vastleggen en wijzigen.

  Als u geen keuze maakt vóór 1 juli 2020 dan wordt u automatisch geregistreerd met “geen bezwaar tegen orgaandonatie”.

  Orgaandonatie is een gevoelig thema. Er leven veel vragen op dit gebied zoals: lange wachtlijsten, te weinig donoren, verplicht donor worden, wanneer is iemand hersendood, wat doet orgaandonatie met de donor en wat doet orgaandonatie met de naasten. Om een bewuste en weloverwogen beslissing te kunnen nemen ten aanzien van donorregistratie moet iedereen keuzes maken die in overeenstemming met zichzelf zijn. Wat zijn de immateriële gevolgen van orgaandonatie? Wat weten wij over wie wij ten diepste zijn? Wat hebben wij nodig wanneer wij sterven? Wat vindt u zelf?

 • 14-11-'18
  Koffie inloopavond

  Heb jij net als wij het gevoel, dat elk mens een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de maatschappij en dat iedereen daaraan een bijdrage kan leveren.

  Wil jij je ideeën daarover samen met anderen delen?

  Doe dat dan met ons.

  Deel je gedachten, ontplooi jezelf, waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan.

  Dat zoeken wij bij de Odd Fellows, een internationale organisatie, zonder dogma’s, die zich richt op maatschappelijke betrokkenheid en levensvragen.

  Als je meer informatie wilt, kan dat elke 2e woensdag van de maand, behoudens juli en augustus, op een koffie/informatie avond.

  De avond kenmerkt zich door kleinschaligheid met aandacht voor onze gast(en) op een informele wijze.

  Inloop vanaf 19.30 uur.

  Je kunt zo binnenlopen of je aanmelden via: info@oddfellowsapeldoorn.nl

  Je bent van harte welkom.

   

  Het adres luidt:

  Het Odd Fellow huis

  Buurtcentrum De Stolp (wijk De Maten)

  Violierenplein 101

  Apeldoorn

   

   

 • 18-10-'18
  Lezing mevrouw Lubken over 'Kindercoaching

  Volgend jaar bestaat onze orde 200 jaar.

  Wij als Odd Fellows van Nederland en Belgie menen dat het ons Odd Fellows past om bij deze gelegenheid ook een substantiële financiële bijdrage te leveren aan een goed doel. Dit vanuit de gedachte dat wij medeverantwoordelijk zijn voor wat zich afspeelt in onze samenleving.

  Als goed doel hebben we het project Kindercoaching van het Leger des Heils gekozen: kinderen hebben de toekomst

  Door omstandigheden krijgen kinderen in de thuissituatie niet altijd wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Doel van de kindercoach is om de draagkracht van die kinderen en jeugdigen te vergroten.

  Omdat wij ons als Odd Fellows hieraan verbinden en mede ook omdat van onze loges een financiële bijdrage wordt verwacht voor dit project, is het zinvol dat wij daar meer van weten. Daarom is er in ons logegebouw,Violierenplein 101 te Apeldoorn op

  Donderdag 18 oktober 2019 om 20.00 uur

  een gezamenlijke bijeenkomst van onze loges waar mevr.H.Lubken die vanuit het Leger des Heils verbonden is aan dit project, aanwezig zal zijn om ons nader te informeren.

  Ook introducees en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

  Wij hopen u op donderdag 18 oktober te mogen begroeten.

 • 10-10-'18
  Koffie inloopavond

  Wil je meer dan alleen maar gezelligheid? Wil je een positieve bijdrage leveren aan je directe omgeving?

  Heb jij net als wij het gevoel, dat elk mens een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de maatschappij en dat iedereen daaraan een bijdrage kan leveren. Wil jij je ideeën daarover samen met anderen delen?

  Doe dat dan met ons!

  Deel je gedachten, ontplooi jezelf en kom tot nieuwe inzichten. En natuurlijk mag het ook nog gezellig zijn…
  Dat zoeken wij bij de Odd Fellows. Dit is een internationale organisatie, die zich richt op maatschappelijke betrokkenheid en levensvragen. Onze activiteiten zijn gericht op onze omgeving. 

  Als je meer informatie wilt, kom dan eens vrijblijvend kennis met ons maken onder het genot van een kopje koffie op 12 september a.s. in het gebouw van ons. Vanaf 19.30 uur ben je welkom in het gebouw van de Odd Fellows in buurtcentrum 'De Stolp' , Violierenplein 101, Violierenplein in Apeldoorn (wijk De Maten)

  Ben je van plan bent om te komen, stuur dan als het kan een email naar apeldoorn@oddfellows.nl

  Als het je niet lukt om deze keer te komen? Geen nood, iedere tweede woensdag van de maand is het mogelijk elkaar te ontmoeten.
   

 • 27-09-'18
  Zanguitvoering octet DUZZ

  In 2004 besloten enkele leden van het toenmalige Collegium Vocale Zutphen om het over een andere boeg te gooien. Na jaren trouwe dienst en actief zijn bij de grote begeleide en onbegeleide koorwerken zoals het Requiem van Mozart, de Messiah van Händel of de Johannes Passion van Bach, vonden enkele leden het een uitdaging de grenzen te verleggen en de horizon te verbreden binnen een kleine groep. En zo ontstond in 2004 “Duzz” (De Uitgesproken Zangers Zutphen), een gemengd octet. De groep ervaren zangers richt zich op een zeer breed repertoire. Zij zingen muziek uit de afgelopen 5 eeuwen: Oude madrigalen, Romantiek, hedendaagse klassieke muziek maar ook close harmony en popsongs.
  Op 21 maart 2009 won “Duzz” op het 23e Nederlandse Festival voor Vocale Ensembles de Award voor de beste vertolking van een klassiek werk met Funeral Ikos van John Tavener. De kroon op de eerste 5 jaar van hun bestaan.

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties