Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Onze Agenda

Onze agenda

Hiernaast vind je een overzicht van onze geplande activiteiten . Doorgaans  vinden de activiteiten plaats in het Odd Fellowhuis Apeldoorn, aanvang 20:00 u, inloop vanaf 19:30 u. Toegang is altijd gratis. Mocht het anders zijn, dan vermelden we dat. Bij elke activiteit staat een korte samenvatting van de inhoud. Je hoeft je niet aan te melden.

 

 

 
 • 19-03-'19
  Hoe neutraliseren we de splijtzwam duurzaamheid?

  De Odd Fellows in de regio organiseren op 19 maart a.s. een lezing met de titel:

  “Hoe neutraliseren we de splijtzwam duurzaamheid?”

  De lezing wordt gehouden door Frans Melissen. Frans presenteert tijdens zijn lezing het concept duurzaamheidsintelligentie en de drie componenten die daarin verenigd worden: naïeve intelligentie, natieve intelligentie en narratieve intelligentie. Hij illustreert vervolgens hoe dit concept een cruciale rol kan spelen in het voorkomen dat duurzaamheid zich (nog verder) ontwikkelt tot splijtzwam van onze maatschappij.

  De lezing vindt plaats in het Thomas Wildeyhuis, J.P. Thijsseweg 100 te Deventer. Aanvang 20:00 u, inloop vanaf 19:00 u.

  De toegang is gratis. Belangstellenden zijn van harte welkom.

  Dr.ir. Frans Melissen is van huis uit technisch bedrijfskundige, maar wel een ingenieur met twee linkerhanden. Hij heeft zich tijdens zijn studie en promotie aan de Technische Universiteit Eindhoven al snel gericht op het ontwikkelen van gedragsbeïnvloedende maatregelen ten behoeve van duurzaamheid. Na een aantal jaar werkzaam te zijn geweest bij de Rijksuniversiteit Groningen, is hij ruim 12 jaar geleden aan de slag gegaan bij de Breda University of Applied Sciences. Al geruime tijd richt hij zich als lector Sustainable Experience Design in onderzoek en onderwijs op duurzaamheid en dan met name op de uitdaging om mensen en organisaties zich duurzamer te laten gedragen en duurzamer beslissingen te laten nemen. In dit kader heeft hij samen met lector Sustainable Business Lars Moratis het concept duurzaamheidsintelligentie ontwikkeld. Dit concept vormt de basis voor Masterclasses die Lars en Frans verzorgen voor (duurzaamheids)professionals in (grote) bedrijven en overheid. Daarnaast publiceert Frans zeer regelmatig in academische journals, deelt zijn mening in dagbladen en schrijft hij boeken - steeds met de uitdaging om onze samenleving duurzamer te maken als centraal thema.

 • 13-03-'19
  Koffie inloopavond

  Heb jij net als wij het gevoel, dat elk mens een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de maatschappij en dat iedereen daaraan een bijdrage kan leveren.

  Wil jij je ideeën daarover samen met anderen delen?

  Doe dat dan met ons.

  Deel je gedachten, ontplooi jezelf, waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan.

  Dat zoeken wij bij de Odd Fellows, een internationale organisatie, zonder dogma’s, die zich richt op maatschappelijke betrokkenheid en levensvragen.

  Als je meer informatie wilt, kan dat elke 2e woensdag van de maand, behoudens juli en augustus, op een koffie/informatie avond.

  De avond kenmerkt zich door kleinschaligheid met aandacht voor onze gast(en) op een informele wijze.

  Inloop vanaf 19.30 uur.

  Je kunt zo binnenlopen of je aanmelden via: info@oddfellowsapeldoorn.nl

  Je bent van harte welkom.

   

  Het adres luidt:

  Het Odd Fellow huis

  Buurtcentrum De Stolp (wijk De Maten)

  Violierenplein 101

  Apeldoorn

 • 12-03-'19
  Wat hebben Sartre en literatuur met elkaar te maken? Lezing door Eljan de Wijs

  Op deze avond geeft Eljan de Wijs ons het antwoord. Er komen heel wat vragen langs. Wat is eigenlijk literatuur, is het onderdeel van de kunst en hoe verhoudt de schrijver zich dan tot de lezer? En wat betekent literatuur voor jou?

  Het is niet verwonderlijk dat Eljan hierover gaat spreken. Hij studeerde Nederlands (en geschiedenis) aan de VU en was jarenlang leraar Nederlands aan Het Baarnsch lyceum. Maar hij was ook lange tijd decaan en in een latere fase studie- en beroepskeuze adviseur. Dan kom je natuurlijk bij vragen terecht die gaan over persoonlijke ontwikkeling en ook dat heeft weer met lezen te maken. Niet voor niks is Eljan initiatiefnemer en aanjager van de Odd Readers binnen ons Odd Fellow verband. Kortom, een doorwrocht lezer die zijn enthousiasme graag met ons deelt

 • 13-02-'19
  Koffie inloopavond

  Heb jij net als wij het gevoel, dat elk mens een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de maatschappij en dat iedereen daaraan een bijdrage kan leveren.

  Wil jij je ideeën daarover samen met anderen delen?

  Doe dat dan met ons.

  Deel je gedachten, ontplooi jezelf, waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan.

  Dat zoeken wij bij de Odd Fellows, een internationale organisatie, zonder dogma’s, die zich richt op maatschappelijke betrokkenheid en levensvragen.

  Als je meer informatie wilt, kan dat elke 2e woensdag van de maand, behoudens juli en augustus, op een koffie/informatie avond.

  De avond kenmerkt zich door kleinschaligheid met aandacht voor onze gast(en) op een informele wijze.

  Inloop vanaf 19.30 uur.

  Je kunt zo binnenlopen of je aanmelden via: info@oddfellowsapeldoorn.nl

  Je bent van harte welkom.

   

  Het adres luidt:

  Het Odd Fellow huis

  Buurtcentrum De Stolp (wijk De Maten)

  Violierenplein 101

  Apeldoorn

   

 • 12-02-'19
  Het leven begint bij veertig, een lezing door Rien Inniger

  Op dinsdag 12 februari zal Rien Inniger een inleiding houden met als titel “Het leven begint bij veertig”. Het is de eerste avond in een serie van 8 avonden die dit jaar georganiseerd wordt door de Apeldoornse Odd Fellows, onder de noemer van de Odd Associates. Dat zijn open avonden voor belangstellenden die geïnteresseerd zijn in het doen en laten van de Odd Fellows.

  Rien Inniger kan op smakelijke wijze vertellen uit zijn ervaringen in de grafische wereld, met alle up’s en down’s: van burn out tot een grote groep mensen die hun baan verloren en voor een hele nieuwe toekomst kozen.

  Ervaringen van een ander kunnen je helpen om in die drukke periode die je na je veertigste levensjaar mee maakt verantwoorde keuzes te maken. Je staat voor keuzes in je carrière, je gezin, je kinderen, wellicht kleinkinderen en nog veel meer. Hoe blijf je daarin overeind?

  De toegang is gratis en na afloop kan er volop gediscussieerd worden onder het genot van een hapje en een drankje. U bent welkom vanaf 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur.

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties