Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Onze geschiedenis

Achtergronden

Over het ontstaan van de Odd Fellows bestaan veel verhalen. De Orde is niet in de Middeleeuwen ontstaan, de eerste Odd Fellows moeten wij zoeken in Londen in de eerste helft van de 18e eeuw. Daar ontstond de eerste loge waarschijnlijk omstreeks 1736. In 1748 blijkt er al een behoorlijke organisatie te bestaan, want dan lezen we over het bestaan van de Loyal Aristarchus Loge nr. 9 van de Orde der Odd Fellows.

 

Formele stichting in 1819

Rond 1800 emigreerden veel Engelsen naar Noord-Amerika, waaronder ook een aantal Engelse Odd Fellows. Deze geëmigreerde Odd Fellows ontmoetten elkaar in de plaatselijke herbergen. Op maandagavond 26 april 1819 in de 'Zeven Sterren Herberg' in Baltimore, richtte de smid Thomas Wildey de Washington Loge Nr. 1 in Baltimore op. Na een oproep in een plaatselijke krant verzamelde zich een aantal personen in deze herberg, en zo werd de eerste Odd Fellow loge in de U.S.A. gesticht. Het was de basis voor de Independent Order Of Odd Fellows (IOOF)

De Amerikaanse vicepresident Schuyler Colfax is de man, die zijn mede Odd Fellows zover heeft gekregen dat ze ermee instemden dat vanaf 1851 ook vrouwen lid konden worden. De vrouwelijke leden van de Odd Fellows noemen zich Rebekkah’s. Vanaf 1868 kennen de Rebekkah’s eigen loges.

Vanaf 1877 in Nederland

Vanaf 1877 in Nederland

Ook de Nederlandse Odd Fellows hebben hun oorsprong in de Verenigde Staten.  Sommige landgenoten waren in de Verenigde Staten tewerkgesteld en werden lid van de Odd Fellows. Eenmaal terug in Amsterdam misten zij de sfeer van de loge en namen het initiatief om een eigen loge te starten. En zo kon op 19 maart 1877 de eerste loge in Nederland met 19 leden worden gesticht.

Na deze eerste loge kwamen er meer, alle gevestigd in Amsterdam. Pas na meer dan 20 jaar begon het Odd Fellowship zich over de rest van Nederland te verspreiden, te beginnen in 1899 in Groningen: de Drie Schakels loge nr. 7. Deze loge bestaat nog steeds en is thans de oudste in Nederland. Na dit aarzelend begin kwamen er steeds meer loges. Vandaag de dag is het zo dat er in elke Nederlandse provincie Odd Fellow loges aanwezig zijn, behalve in Limburg. Vele plaatsen kennen zelfs meer dan één loge. 

Vanaf 1877 in Nederland

In 1916 eerste loge in Apeldoorn

Ruim 100 jaar geleden, op zaterdag 13 mei 1916,  kwam de eerste Apeldoorns loge tot stand. De inspanningen van een kleine groep van 5 mannen werd beloond. Het werd de 21e loge van Nederland met de naam De Zeven Sterren Loge, verwijzend naar de plek waar de eerste loge in Baltimore tot stand kwam.  Op 25 juni werd in het staatsblad nr 170 vermeld dat de stichting van de loge was goedgekeurd bij Koninklijk besluit. Zo ging dat nog in die tijd. Het duurde tot 1948 voordat ook een Rebekkah loge werd opgericht, de Daphne Rebekkah loge. Beide loges tellen thans samen ca 80 leden. 

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties