Nieuwsbrief nummer 1
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 1

Van de redactie.....

Beste lezer,

Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van de Odd Fellows in Apeldoorn. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u op de een of andere manier met ons verbonden bent. Hetzij rechtstreeks, hetzij via een van onze leden. Als u de ontvangst hiervan op prijs stelt hoeft u niets te doen. Dan zult u deze nieuwsbrief regelmatig blijven ontvangen. Mocht u ontvangst niet op prijs stellen dat kunt zich onder aan deze nieuwsbrief afmelden.

Waarom deze nieuwsbrief? 

Het gedachtegoed van de Odd Fellows is in onze ogen actueler dan ooit. In deze gehaaste en veranderende maatschappij is het belangrijk ankerpunten te hebben voor je bestaan als mens. Daar willen we een bijdrage aan leveren. Dat willen we ook krachtiger voor het voetlicht brengen.  Onze nieuwe website en deze nieuwsbrief dragen daartoe bij. Vandaar deze nieuwsbrief.

 

Even voorstellen

Mijn naam is Rien Inniger en ik mag de komende tijd hoofdredacteur zijn van deze nieuwsbrief. In de praktijk werk ik op de achtergrond. Veel bijdragen aan deze nieuwsbrief zullen door anderen worden geschreven. Het is mijn taak om dat proces te ordenen. Deze eerste keer stel ik me even apart aan u voor.  

 

 

Hoofdartikel

Via deze rubriek zullen vooral artikelen verschijnen van leden van onze loges. Verhalen die ons hebben aangesproken, lessen die we hebben geleerd, inleidingen die we hebben gehouden e.d. Maar ook verhalen vanuit de wereld om ons heen zullen in deze rubriek opduiken. Al deze verhalen delen hetzelfde doel. Elkaar inspireren om bewust in dit leven te staan en een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

 

Wie ben je? Door Ruud Winters.

De vraag “Wie ben je?”, kan in verschillende toonaarden op ons afkomen, afhankelijk van de situatie en onze gemoedstoestand op dat moment. De ene keer eenvoudig, de andere keer indringend. Het Odd Fellowship omvat aspecten waarmee we de confrontatie van levensvragen niet uit de weg kunnen gaan. In onze zoektocht naar antwoorden, komen we al snel uit bij zelfkennis.                                                

 “Onszelf te leren kennen” is goed beschouwd een levensopgave. 

 

Agenda

agenda
14-11-'18
Koffie inloopavond
agenda
15-11-'18
Een andere kijk op orgaandonatie
agenda
12-12-'18
Koffie inloopavond
agenda
13-12-'18
Filmvoorstelling The Circle
 

Nieuws uit de loges

Kindercoaches Leger des Heils 

Volgend jaar bestaat onze wereldwijde orde 200 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft ons landelijk hoofdbestuur het project kindercoaches van het Leger des Heils geadopteerd. Door middel van fondsenwerving en/of acties  willen alle loges in Nederland en Belgie de nodige financien verzamelen om de opleiding van kindercoaches te bekostigen.  Deze opleiding kost € 3300,- per persoon.

Lees verder...

 

Een andere kijk op orgaandonaties

De Odd Fellows Apeldoorn nodigen je uit om op 15 november a.s. een informatieve lezing bij te wonen in het Odd Fellow Huis in wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101,  Apeldoorn.

De lezing begint om 20.00 uur, zaal is open om 19.30 uur.

Ineke Koedam zal de lezing geven. Zij is o.a. medeoprichter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Ineke Koedam wil  orgaandonatie breder dan alleen vanuit de medische en emotionele kant belichten. Wat betekent vanuit een holistisch mensbeeld orgaandonatie voor het stervensproces, voor de ziel, voor het niet waarneembare?

Iedereen is van harte welkom.

De entree bedraagt €.5,- per persoon.

 

Ieder kind een gezonde maaltijd

De donkere dagen voor kerst komen er zo langzamere hand weer aan. Dit is voor veel mensen toch de tijd van een gezellig samenzijn met familie en vrienden, maar ook met lekker eten. Helaas zijn er ook mensen die dan, net als andere dagen in de week, met honger naar bed gaan. 

Hierover sprak een van de leden van de Commissie Maatschappelijke Activiteiten met Age Karrenbelt (initiatiefnemer van ‘Ik ga met honger naar bed’) en hij vertelde het volgende: “Ik zet me in voor mensen die het niet zo breed hebben of in stille armoede leven. Mijn doel is dat elke kind recht heeft op een gezonde avond maaltijd. Sommige mensen vallen overal tussen het wal en het schip. Bijvoorbeeld werkende armen.“ Persoonlijk was hij direct geraakt door zijn verhaal.

Lees verder...

 

Overdenking

De laatste woorden van Steve Jobs

Hij stierf als een miljardair op 56 jarige leeftijd aan alvleesklierkanker en hier zijn zijn laatste woorden op het ziekbed:

Lees verder...

 

Reacties

In deze rubriek kunt u reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen.

Ook kunt u een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief.

De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken.

Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

U kunt reageren naar rieninniger@oddfellowsapeldoorn.nl

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2021 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook