Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Kindercoaches

Kindercoaches Leger des Heils

Het Leger des Heils houdt informatierondes in het land waarin ze aan groepen en verenigingen voorlichting geven over wat kindercoaches doen. Kindercoaches begeleiden kinderen van 3 tot 18 jaar die zich in een moeilijke gezinssituatie bevinden. De bedoeling is dat de kinderen zich bewust worden van hun situatie. De kindercoaches zorgen ervoor dat de kinderen sterker en weerbaarder worden en zich beter kunnen handhaven.

 

Op donderdag 18 oktober l.l. vond een informatieavond plaats bij de Odd Fellows Apeldoorn

Deze avond   werd bijgewoond door een aanzienlijk aantal leden van de Apeldoornse loges: de Zeven Sterren Loge en de Daphne Rebekkah Loge. De mensen van het Leger des Heils: Rick Wooldering (fondsenwerver) en twee dames (kindercoaches) vertelden uitgebreid over hun eigen praktijkervaringen. Daarnaast toonden ze diverse speelse hulpmiddelen die ze gebruiken met de kinderen. Ook de aanwezigen werden uitgenodigd om daar aan mee te doen. Na afloop werden de nodige vragen gesteld die uitgebreid werden beantwoord. Wim Koelemij, de voorzitter van onze commissie Maatschappelijke Activiteiten dankte de sprekers na afloop en overhandigde bloemenattenties.

 

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties