Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Balans aanbrengen in een onvoorspelbaar leven?

Balans aanbrengen in een onvoorspelbaar leven?

Is het leven onvoorspelbaar of ligt alles al vast bij onze geboorte?

Wat zijn de  beïnvloedende  factoren? Is het het DNA wat me mee krijgen bij de geboorte of is het juist de plek waar we geboren zijn en opgroeien?

Enkele vragen die bij me naar boven komen, bij de titel  van de lezing van Ruud Winters op 14 juni a.s.

“Balans aanbrengen in een onvoorspelbaar leven?”

Existentiële vragen en vragen van alle tijden.

Diverse theorieën vanuit verschillende visies en achtergronden zijn door de eeuwen aan ons voorbij getrokken. Enkele wil ik hieronder noemen.

De mythe informeert ons over het wereldbeeld van de oude Grieken, Ze proberen het onverklaarbare toch te verklaren. Over de Griekse tragedies valt veel interessants te lezen. De Grieken hebben diep nagedacht over de tegenstrijdige levenservaringen, over de spanning tussen goede bedoelingen en een andere uitkomst. Een voorbeeld daarvan is koning Oidipous, die uit alle macht het kwade wil vermijden en juist zo zichzelf in de nesten werkt. Ondanks de keuzes die je als mens maakt, sta je soms machteloos tegenover het levenslot of het noodlot dat in de Griekse tragedies vaak wordt verbonden met de wetten van de goden?”
 

Het Christendom gaat uit van die ene God. Het mensbeeld bij Christenen wordt gezien als een wezen met een zondige natuur en daardoor met een hang naar zonde. De verschillende christelijke stromingen, hebben daar ieder hun eigen visie op, maar zeker is dat  de zondelast een grote invloed heeft op het leven van de mens en hoe zij omgaat met keuzes.

Meer naar deze tijd, was het de ontwikkelingspsycholoog Erikson die ons leven zag als een proces.  Het lichaam, de geest en de omgeving hebben invloed op de identiteitsontwikkeling van een jong mens. Zijn inmiddels klassieke theorie gaat ervan uit dat we in de loop van ons leven acht levensvaardigheden moeten leren om goed te kunnen functioneren. De theorie van Erikson wordt nog altijd gebruikt in de psychologie.

Drie theorieën heb ik hierboven genoemd en het zijn enkele van de vele die door de eeuwen  voorbij zijn gekomen.

Ik ben dan ook benieuwd naar de lezing van Ruud Winters die ons op zijn eigen wijze meeneemt in de levensloop van de mens.

Waarbij de spanning zo vaak voelbaar is tussen de keuzes die we zelf maken in ons leven met alle verantwoordelijkheden en daarbij te maken krijgen met het lot dat onze wegen kan kruisen. Ruud stelt hierbij  de vraag: “ Hoe verhoudt zich dat tot onze persoonlijke ambities, tot onze uitdagingen, tot de zo geprezen dynamiek van het leven?”

Riet Noorlag

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties