Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Geschiedenis van de Independent Order of Odd Fellows

De Odd Fellows, ook bekend als de Independent Order of Odd Fellows (IOOF), zijn een wereldwijde organisatie met een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 18e eeuw. De oorsprong van de Odd Fellows is enigszins mysterieus, maar het is algemeen aanvaard dat de organisatie haar wortels heeft in het Verenigd Koninkrijk.

De vroegste sporen van de Odd Fellows dateren uit de late 17e en vroege 18e eeuw in Engeland. De precieze oorsprong is echter moeilijk vast te stellen vanwege het ontbreken van gedetailleerde documentatie uit die tijd. Het wordt verondersteld dat de Odd Fellows voortkwamen uit gildes en genootschappen die werden gevormd door ambachtslieden en handelaars om elkaar te ondersteunen en sociale bijstand te bieden.

De naam “Odd Fellows” zelf is ook onderhevig aan speculatie. Sommigen geloven dat het verwijst naar de “odd” of verschillende beroepen die in de gilden waren vertegenwoordigd. Anderen suggereren dat het woord “odd” in dit geval wordt gebruikt in de betekenis van “onbekend” of “geheim”, wat zou kunnen verwijzen naar de geheime rituelen en gebruiken van de organisatie.

In de 18e eeuw begonnen de Odd Fellows zich te organiseren als een charitatieve en sociale organisatie. Ze richtten zich op het bieden van ondersteuning aan leden en hun families in tijden van nood, zoals ziekte, werkloosheid of overlijden van een kostwinner. Tegelijkertijd ontwikkelden ze een reeks rituelen, symbolen en graden die kenmerkend waren voor hun geheime genootschap.

De Odd Fellows verspreidden zich snel over de Atlantische Oceaan naar Noord-Amerika, waar ze aan het einde van de 18e eeuw voet aan de grond kregen. In de Verenigde Staten en Canada groeide de organisatie snel, vooral in de 19e eeuw. Ze richtten talloze loges op, van kleine steden tot grote stedelijke centra, en speelden een belangrijke rol in het sociale weefsel van die samenlevingen.

Een van de opvallende kenmerken van de Odd Fellows was hun inclusiviteit. In een tijd waarin veel organisaties exclusief waren op basis van religie, ras of sociale klasse, stonden de Odd Fellows open voor mannen van alle religies en achtergronden. Dit maakte het tot een van de eerste organisaties die dergelijke grenzen doorbrak en een gevoel van broederschap bevorderde dat verder reikte dan traditionele scheidslijnen.

Gedurende de 19e en vroege 20e eeuw breidden de Odd Fellows hun activiteiten uit en werden ze steeds meer betrokken bij liefdadigheidswerk en gemeenschapsontwikkeling. Ze richtten weeshuizen op, steunden ziekenhuizen en ondersteunden verschillende sociale programma’s gericht op armoedebestrijding en onderwijs.

De Odd Fellows hebben ook een rijke traditie van symboliek en rituelen die teruggaan tot hun vroegste dagen. Deze rituelen, die vaak gebaseerd zijn op oude geheimen en legenden, worden gebruikt om de waarden van de organisatie te onderwijzen en een gevoel van verbondenheid tussen de leden te bevorderen. Centraal in deze rituelen staat het idee van broederschap, liefdadigheid en wederzijdse steun.

In de loop van de 20e eeuw werden de Odd Fellows geconfronteerd met uitdagingen, zoals veranderende sociale normen en afnemende interesse in traditionele genootschappen. Desondanks bleven ze actief en betrokken bij hun gemeenschappen, zij het op een meer bescheiden schaal dan in hun hoogtijdagen.

Tegenwoordig blijven de Odd Fellows actief in vele delen van de wereld, zij het in verschillende mate van bloei. Ze blijven zich inzetten voor liefdadigheidswerk, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapsontwikkeling, zij het vaak in samenwerking met andere organisaties en instanties. Hun historische betekenis en bijdrage aan de sociale structuur blijven echter voortleven als een erfenis die verder reikt dan de grenzen van tijd en ruimte.

In Apeldoorn werd de Zeven Sterren Loge opgericht in 1916. Jarenlang waren zij gehuisvest aan de Deventerstraat. In 2012 verhuisde de Odd Fellows naar hun huidige onderkomen als onderdeel van Wijkcentrum De Stolp aan het Violierenplein in de wijk de Maten. Wekelijks komen zij hier bijeen op de donderdagavond, terwijl de vrouwen bijeen eenmaal per 14 dagen bijeen komen op de maandag: de Daphne Rebekkah Loge.

Rien F. Inniger

 

www.oddfellowsapeldoorn.nl

 

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties