Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Ego en je Ware Zelf

Elke donderdagavond  bezoek ik mijn vereniging. Dan zie ik weer de vertrouwde vriendelijke gezichten. Ik weet en voel dat ik me weer even kan ontspannen  en bezig kan zijn met wat voor mij echt belangrijk is in mijn leven.

Wat we allemaal gemeen hebben zijn onze idealen en waarden in het licht van de maatschappij waarin we leven.

Hierbij zoeken we ook naar waarheid. Dat is natuurlijk best wel een ruim begrip.

Voor mij betekend de zoektocht naar waarheid meer een ontdekkingstocht naar mijn ‘Ware Zelf”

Volgens vele spirituele stromingen moet je, om dichter bij je ware zelf’ te komen, eerst je ego

herkennen om deze dan te kunnen overstijgen zodat je dichter bij je ware zelf komt…

Het is niet zo dat je van je ego af moet, wat velen denken. Dat is namelijk helemaal niet mogelijk.

Met ons ego zijn we in de wereld, nemen we deel aan de wereld. Het is de vorm die we aannemen,

een rol die we spelen in allerlei verschillende relaties met onze medemensen.en waarmee we zin en

inhoud geven aan ons leven.

Reeds als jong kind wordt ons geleerd ons aan te passen aan onze sociale omgeving. We leren bijvoorbeeld de taal spreken van onze ouders, rekenen en schrijven, en ook deheersende opvattingen over goed en kwaad, wie belangrijk is en wie niet, wat belangrijk is en wat niet, en nog veel meer.

Er is niets op tegen dat we kennis en vaardigheden overnemen van onze sociale omgeving en dat we ons als een sociaal wezen daaraan leren aanpassen. Het is zelfs een noodzakelijke vaardigheid om zinvol deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Dat aanpassen gaat gepaard met een bepaald mechanisme, namelijk het vormen van onze sociale identiteit: wie we zijn als onderdeel van de samenleving waarin we opgroeien, de rollen die we daarin spelen. Die sociale identiteit noemen we het ego.

Het Ego is de volledige identificatie met je verstand, je emoties je gevoel en andere vormen. Het Ware Zelf is het bewustzijn of de volledige ruimte waarin al deze vormen opkomen en weer gaan.

Het Ware Zelf is je natuurlijke staat van Zijn.

In elk mens schuilt een verlangen om met je ware zelf aanwezig te zijn in de wereld. Het ware zelf wil

erkend en gekend worden. Dat is een natuurlijk verlangen, een gezondeuiting van je levenswil. En als

je dat jezelf niet toestaat, dan heeft dat gevolgen,ingrijpende gevolgen soms zelfs. Zo ontstaat dus

verkramping binnen je identiteit.

Alles wat je onderdrukt, daar kun je op rekenen, duikt vroeg of laat in je leven weer op. En meestal in

een of andere demonische vorm. Bij velen uit zich dit in zelfafwijzing, onzekerheid en gedachten dat je

niet goed genoeg bent zoals je bent.

Wanneer je leeft met de door je geest bedachte Zelf, bestaande uit gedachten en emoties, dan is dat

je Ego. Ego is de basis van jouw onzekerheid, want gedachten en emoties zijn van nature kortdurend

en vluchtig. Elk Ego worstelt voortdurend om te kunnen overleven, probeert zichzelf te beschermen en te vergroten.

Om de “Ik-gedachte”hoog te houden heeft het de tegenovergestelde gedachte “de andere”nodig.

Daarom is het ontmoeten en in verbinding komen met een ander zo belangrijk om je ware zelf te ontdekken.

Zodra je weet en voelt waar de grenzen van je ego zich bevinden, kom je dichter bij je ware zelf.

Dit pel je af als een ui, laagje voor laagje, totdat je bij je kern, je ware zelf terecht komt.

Wat je dit dan brengen kan? Dat moet ik zelf nog ontdekken.

 

Dennis Godschalk

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties