Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Berna Bouwens

 Zr. Berna M.M. Bouwens- Jansen  50 jaar Rebekkah

Gesprek met Berna Bouwens ter gelegenheid van haar  in september 2021 50 jarig jubileum  als lid van de Daphne Rebekkahloge nr.6  Apeldoorn van de I.O.O.F. In 2021 heeft er in een bijzondere uitgave van gebundelde "memories"veel gestaan over haar tijd in de loge en wel heel specifiek gericht op "vroeger".  Dit keer willen we dan ook vooral naar de toekomst kijken .

We zitten bij Berna in haar heerlijke tuin achter haar  huis op de Sumatralaan.; niet alleen vanwege corona maar ook omdat  het een zeer geliefde plek voor haar is.

Berna geeft aan hoe ze duidelijk in het hier en nu van de loge bezig is en in die zin past het onderwerp gericht naar de toekomst haar helemaal.  De loge heeft altijd een rol gespeeld in haar leven met John, en in haar gezin met Nicky en Richard ,en Gustaaf en Naomi. Vroeger sprak je niet over de loge maar in de beslotenheid van hun samenzijn- zowel John als Berna waren Odd Fellows- groeide je samen. In die zin was en is  de levensfilosofie de rode draad in hun  gezin; kijk naar de overeenkomsten bij de ander, geef geen oordeel en stel je empathisch op. Iedereen heeft kwaliteiten; het gaat niet om wat je bent maar om wie je bent.  Het was niet altijd op de voorgrond maar je leeft het vóór en zo geef je het in de  geest verder en wordt het een deel van je leven.

Berna benadrukt hoe belangrijk goede voorlichting is aan mogelijke nieuwe leden.  Je kunt tenslotte de loge niet echt uitproberen. Juist omdat er in alle vertrouwen veel gedeeld wordt. Dus bij binnenkomen moet heel duidelijk zijn wat het fundament is waarop we als zusteren gemeenschappelijk staan, zodat we samen loge kunnen zijn.
Berna haar mentorschap  geeft haar veel inzicht in de leden en in de persoonlijke gesprekken  waarin ze heel eerlijk als mens tegenover mens  met elkaar omgaat. De huidige schakelbijeenkomsten in kleiner verband geven de zusteren misschien de gelegenheid ook werkelijk elkaars mentor te zijn.
Nieuwe leden zou ze dan ook willen meegeven om te leren te geven en te nemen- verwacht niet alles van de ander maar begin met geven dan komt ontvangen vanzelf. Geef jezelf de tijd om te ontdekken, om waarden te vinden. Ze is er dan ook voor dat nieuwe leden langer denken alvorens binnen te komen dan meteen maar lid te worden en dan heen en weer te hoppen.

Ze is door een medezuster wel eens liefdevol beschreven als "Haarlemmerolie". En inderdaad kan ze ( en wil ze) overal inspringen; heeft ze zo goed als alle functies wel eens bekleed en is ze de vraagbaak voor menig bestuurslid.
 

De vragen die zij aan het bestuur zou stellen als ze nú lid zou worden zouden  o.a. zijn:
-Wat heeft de loge met jou gedaan?
-Heeft het jou een andere kijk op de wereld gegeven?
-Ik zou graag een avond meemaken, een zitting en willen proeven.

Haar antwoord op de vraag welke verlangens ze heeft voor de loge anno 2021 verbaast dan ook niet  en vangt ze met één woord: "Verbinding".

Het kenmerkt dan ook Berna dat wanneer we haar vragen stellen ze zeer geïnteresseerd  en open de vragen ook terug naar ons stelt. Mensen interesseren haar en ze luistert met een open hart. Als we Berna uiteindelijk vragen  naar welke plek ze zichzelf in de loge geeft antwoordt ze: "Ik ben één van jullie en jullie hebben ontdekt wie ik ben".

 

 

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties