Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Op bezoek op Ameland in coronatijd

Om het saaie leven in een dorp waar niets meer mag, te ontlopen, hebben we veertien dagen vakantie geboekt op Ameland. Het is een nagenoeg Corona – vrij eiland met in november maar één hoogtepunt: de kunstmaand. Het werd een enorme teleurstelling, toen ook die werd afgezegd! En dat terwijl iedereen deze manifestatie, voor het grootste deel in de open lucht, zeer zorgvuldig had geregisseerd met tijdsloten en maximale aantallen bezoekers. Dat geldt zeker ook voor de horeca: overal waar ik ben geweest had de horeca zijn zaakjes op orde, nergens heb ik me onveilig gevoeld. Toch moest ze dicht.

En nu, niet alleen de horeca moet dicht, maar ook al die andere sectoren waar de organisatie allang rekening hield met afstand en maximale aantallen bezoekers: muziek en theater(zalen van 600 plaatsen met 30 bezoekers), bibliotheken (zij zouden wel willen dat mensen stonden te dringen om boeken te lezen!), musea (tijdsloten en maximale aantallen bezoekers die verloren liepen in de ruimtes),  scholen dicht? En het advies zo veel mogelijk thuis te blijven.

Ik kan niet ontkomen aan het idee dat we op 17.000.000 mensen helemaal niet zulke hoge cijfers in de pandemie scoren, maar dat alle maatregelen genomen worden omdat de zorg het aantal zieken niet meer aan kan,  de leerlingen te dicht op elkaar gepakt zitten en de handhaving te kort schiet door grote tekorten aan bemensing. De oorzaak daarvan?

Al decennia lang zijn de zorg, het onderwijs, de politie en de culturele sector ongelofelijk uitgekleed! Elk bed moet rendabel zijn, liefst 99% van de tijd en per bed mag er maar zoveel uur verzorging zijn. Als je zo op het scherp van de snede budgetteert, moet je niet gek opkijken als je veel outillage te kort komt bij een calamiteit! In het onderwijs stampt men lokalen zo vol, dat leerlingen op 30 cm of minder van elkaar in een klaslokaal zitten. Politie is zo onderbemand dat z.g. boa’s gezag op straat moeten uitoefenen en zelfs die zijn onderbemand. In de culturele sector genieten te weinig mensen van datgene wat nog wordt aangeboden, dat het rendabel genoemd kan worden.

Rendabel heeft het overgenomen van comfortabel! Naar mijn bescheiden mening heeft de regering de komende tijd vooral de taak om te bedenken, hoe we de zorg zo kunnen ondersteunen, dat zowel zij als wij ons daarbij comfortabel voelen, moet in het onderwijs het aantal kinderen per klas zo worden terug gebracht dat zij onder alle omstandigheden onderwijs kunnen blijven volgen en dat leraren en leerlingen zich daarbij comfortabel voelen, moet de politie zo versterkt worden, dat wij ons in de publieke ruimte veilig en comfortabel weten en moet de culturele sector weer zo ondersteund worden, dat we niet alleen op het voetbal of Netflix zijn aangewezen voor ons divertiment. De horeca is de meest gastvrije sector – met een paar simpele tegemoetkomingen kunnen zij ons ook blijven verwennen. Na de watersnoodramp van 1953 konden miljoenen worden vrijgemaakt voor een Deltaplan om onze voeten in het vervolg droog te houden en nog steeds worden er miljoenen uitgetrokken voor sluizen in de IJmond en in de Afsluitdijk. Volgens mij is het tijd voor een nieuw Deltaplan voor het herstel van ons welzijn.

 

 

Eljan de Wijs.

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties