Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Elk mens heeft een verhaal te vertellen

Eigenlijk ben ik geen schrijver, maar een doener en een twijfelaar. Stel mijzelf vaak de vraag, doet het er toe wat ik te vertellen heb. Ik heb ooit eens gezegd : “Elk mens is bijzonder, dus elk mens heeft een verhaal te vertellen”. Elk verhaal, groot of klein, moet gehoord worden.

Ieder mens heeft verwachtingen, van het leven, van onszelf en van onze omgeving. Misschien is ons hele leven daar wel op gebaseerd, dus ik heb deze ook. Ze sturen ons leven. Een mens zonder verwachtingen is een mens zonder hoop. Dat we hierin verschillen zal duidelijk zijn. Daarom moeten we ons er voor hoeden deze te spiegelen aan die van anderen. Dat voorkomt teleurstelling en frustratie. Zeker nu we verwachtingen, die we aan het begin van dit jaar hadden, u als bezoeker maar ook anderen, niet zien uitkomen. Helaas rest ons niets anders dan hier in te berusten, want we maken een bijzondere tijd door. Deze tijd vraagt om eigentijdse verhalen. 

Verhalen over vriendschap en liefde.

Verhalen over hoop en vertrouwen.

Verhalen die we samen moeten maken en waarin we ons verbonden weten met elkaar.

Dat we soms het gevoel hebben niet gehoord te worden, mag en moet niet de reden zijn dat we elkaar de rug toekeren. Zeker niet in een tijd waarin we moeten proberen elkaar tot steun te zijn.

Wacht niet tot een ander zijn licht op uw pad laat schijnen, maar wees dat licht zelf. Denk niet mijn verhaal wordt niet gehoord of gezien. Elk lichtje, hoe klein ook, wordt in de duisternis gezien.

Net als u weet ik, dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Een kennis van vroeger zei eens : “Het is onze opdracht om positief te zijn”. Ik hoop dat u dat ook bent, ondanks de verschillen die er zijn in opvattingen en verwachtingen. Dat kan en dat mag, zolang we elkaar daarin vrijlaten en respecteren. En bedenk daarbij dat we de regie over ons eigen leven voeren en daarom zelf goeddeels verantwoordelijk zijn voor onze verwachtingen en eventuele teleurstellingen.

Meindert Vlam

 

Leven is een vorm van onzeker-zijn, niet wetende wat er komt en hoe het verder moet.
Op het moment waarop je weet hoe, ga je een beetje dood.
De kunstenaar weet het nooit helemaal.
We gissen.
We kunnen het mis hebben, maar we maken in het donker de ene sprong na de andere.

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties