Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Odd Fellows aan het woord: hoe het allemaal begon

Interviews

Roelyan Mammen

Roelyan is gepensioneerd ergotherapeut, getrouwd met Hans en moeder van Jurrien, Sander en David en  blijde oma van Ben , Fiene., Luke en Jake. Op de kleinkinderen passen Hans en Roelyan samen ca. 1 ½ dag per week. Ze hebben de oudste twee vaak in de schoolvakanties  nog een week. Verder mantelzorger van moeder (bijna 92 jr ) . Haar sporten  waren volleybal en tennis, maar door blessures rond 40e jr. niet meer mogelijk. Inmiddels  begonnen met golf,  toen zij voor het werk van Hans 3 jaar in Denemarken woonden.  Zij golft nog steeds heel graag.  Dat gebeurt inmiddels in Brummen bij de Engelenburg. Roelyan speelt competitie en is tevens actief in de club (momenteel voorzitter van de damescommissie). Leest graag, schilderen is ook een hobby, maar komt door het “zorgen” niet meer uit de verf…

Waarom bij Odd Fellows gekomen? Ruim tien jaar geleden lid geworden van de Independent Order of Odd Fellows. Bij terugkeer naar Nederland in 2004 besloot zij niet in oude baan terug te gaan en gezocht naar mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen/bij te blijven en in samenwerking met anderen "iets “ te kunnen bijdragen aan de samenleving.

Na een golfcompetitie-wedstrijd met flightgenoot gesproken , die lid was van een “mannen"Loge  in Arnhem. Informatie opgevraagd bij het centraal secretariaat en naar open avond van de Zeven Sterren Loge, toen nog  op de Deventerstraat,  geweest. Ondertussen gerealiseerd dat ook haar moeder lid van de Odd Fellows was (in Groningen), met haar en een logelid daar informatieve gesprekken gehad en besloten lid te worden van de Daphne Loge. Na ruim een half jaar lid van de PR-commissie geworden, waarbij haar kennis omtrent IOOF wat groeide.

Sfeer van de Loge beviel goed, fijne contacten.

Inmiddels ruim tien jaar lid en leer er nog steeds bij door contact met de andere Daphnes, die wel  heel verschillend zijn, maar de OF idealen onderschrijven en zich op hun eigen wijze daarvoor inzetten. Verrijkend…

Nog steeds heeft zij de droom dat we met ieders talenten in de loge nog meer zouden kunnen betekenen voor onze omgeving, mits we elkaar daarvoor goed genoeg leren kennen en ieder bereid is zich daarvoor in te zetten.

 Lisette Mulder

Lisette is lid van de Daphne Rebekkah loge in Apeldoorn en  in het dagelijks leven werkzaam als Coördinator van het Steunpunt Mantelzorg  en Mantelzorgmakelaar bij Welzijn Barneveld in Barneveld. Ze woont daar samen met Dick, haar partner. Lisette was voordat zij lid werd bij de loge in Apeldoorn lid bij de Lions in Barneveld. Ze deed dit vooral om een netwerk op te bouwen. In de loop van de tijd miste ze diepgang, uitdaging om na te denken over wat er in de wereld gebeurd. Ze zocht na jaren van bezig te zijn geweest met persoonlijke ontwikkeling toch meer die diepgang, verbreding van haar wereldbeeld, de uitdaging, de confrontatie met zichzelf, bezig zijn met levensvragen.

Haar ouders waren, toen ze nog leefden, lid van de loges in Apeldoorn. Zelf was ze, net als haar broer, toen ze studeerde lid van de Young Odd Fellows. Ze besloot om de site van die Odd Fellows maar eens uit te pluizen, te lezen en te bekijken of dit was wat bij haar paste.  “Hier was ik naar op zoek, dit past echt bij me”, waren haar gedachten en ze gaf zich op voor een koffie avond in Apeldoorn. De informatie die ze kreeg daar was voor haar de bevestiging van wat ze eigenlijk al kende en al wist. “Het was alsof ik thuis kwam”.

In september 2017 is Lisette, toen 47 jaar,  officieel lid geworden en daar heeft ze nog geen moment spijt van gehad.  Wel heeft ze heel bewust gekozen om de avonden van de Daphne Rebekkahloge zoveel mogelijk vrij te houden. Dit zijn voor haar nu de belangrijkste avonden. Daarnaast zit ze nu in de PR commissie. Er worden door de heren- en damesloge nog allerlei andere ook mooie culturele en maatschappelijke activiteiten georganiseerd. “Ik heb bewust gekozen om de ‘eigen’ avonden als prioriteit te stellen, de andere avonden kan ik helaas meestal niet bezoeken vanwege o.a. mijn toch wel drukke baan. Maar als het even kan, wil ik dat wel. Toch een kwestie van prioriteiten stellen, je kunt niet alles.  De avonden die ik bezoek geven mij een moment tot bezinning, rust, stilstaan bij jezelf en anderen. Daarnaast zijn ze gewoon bere gezellig en voel ik me altijd ontzettend welkom.”

 Kees Kommer

Kees Kommer woont met zijn echtgenote Joke in Ugchelen Hij werd geboren als oudste zoon van een tuinder in West Friesland en was eigenlijk voorbestemd voor een leven in de tuinderswereld.

Zijn militaire dienstplicht zorgde er voor dat zijn leven heel anders ingericht werd.

Praktisch als hij is bedacht hij zich dat als hij een contract tekende hij in die periode beter betaald werd dan een dienstplichtig militair.

Hoewel hij het liefst bij de commando’s wilde kwam hij terecht bij de marechaussee en kwam er daar achter dat dat heel goed bij hem paste.

Hij bleef er 35 jaar, waarvan 25 jaar in het onderwijs. Hij was nieuwsgierig en wilde de kennis graag op anderen overbrengen.

Toch zou hij nu andere keuzes maken.

Kees zegt daar ook over dat hij ten slotte op zoek ging naar meer verdieping.

In zijn zoektocht kwam hij via een kennismaking met de Vrijmetselaars terecht bij de Odd Fellows.

Eigenlijk via een toeval: toen de moeder van een buurman overleed bleek die Odd Fellow te zijn. Bij het afscheid daar werd hij getroffen door de warmte die er van de Odd Fellows uitging. Hij bezocht een informatie avond en was enthousiast over de fijne gesprekken die hij daar had.

Tien jaar geleden werd hij lid en inmiddels heeft hij al een aantal functies in het bestuur gehad die hij als heel waardevol heeft ervaren. Ook het feit dat de Odd Fellows op maatschappelijk terrein actief zijn spreekt hem aan.

Rien Inniger

Rien werd al op redelijk  jonge leeftijd Odd Fellow in Friesland, waar hij toen woonde.

Hij kwam met hen in contact door relaties in zijn omgeving die lid bleken te zijn. Toen ook zijn schoonvader lid werd verdiepte hij zich er verder in wie die Odd Fellows waren en wat zij voorstaan.

Een bijdrage leveren aan het creëren van een betere wereld moet eigenlijk iedereen aanspreken.

Toen hij eind jaren negentig van de vorige eeuw in Apeldoorn ging wonen kwam het er niet van zich aan te sluiten bij de Apeldoornse loge. Een druk leven met veel vergaderingen in de avonduren maakte dat het er bij bleef.

Tot dat een buurman vertelde dat hij Odd Fellow geworden was. Waarop Rien zei ‘dat ben ik ook’.

Want voor hem en ook voor anderen geldt eigenlijk: eens Odd Fellow altijd Odd Fellow.

De kennismaking met de Apeldoornse Odd Fellows heeft hij ervaren als een warm bad.

Sindsdien is hij een trouwe bezoeker van de donderdagse bijeenkomsten.

De gesprekken daar, de lezingen van anderen en de daaropvolgende discussies, afgewisseld door muziek,  zou hij niet graag weer willen missen.

 

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties