Logo Odd Fellows Apeldoorn
 

Onze Levensloop en het Enneagram

De vraag naar betekenis en zelfkennis is van alle tijden. Het is toch vooral een zoektocht naar beschaving. Al in de verre oudheid hield de mens zich hier mee bezig. De grote religies van deze wereld geven allemaal, elk op hun eigen manier duiding aan de betekenis van ons bestaan.  Er zijn prachtige boeken verschenen juist in de laatste decennia die inzicht geven in deze ontwikkelingen. Ik noem als voorbeeld de boeken van Karin Armstrong.  

Een ander voorbeeld daarvan is wat mij betreft de publicatie van Professor Arnold Cornelis “de logica van het gevoel”, een boek waarop ik niet raak uitgekeken.  Arnold Cornelis (1934-1999) was cultuurfilosoof, kennistheoreticus en auteur. Hij promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit van Gent op een proefschrift getiteld 'De maatschappij als leerproces'. Vele malen hebben we elkaar persoonlijk gesproken en diepgaand van gedachten gewisseld. 

Cornelis kijkt naar het ontwikkelingsproces van de mensheid als een groot leerproces waarin de omgevingsvariabelen weliswaar veranderen maar waarin de basis een constante is. Onderdeel van deze constante zijn de drie basis emoties die ten grondslag liggen aan ons bestaan. Hij onderscheidt daarbij het Verdriet, de Boosheid en de Angst als onderliggende stuurvariabelen voor ons gedrag.  Door alle eeuwen heen heeft de mens geprobeerd antwoorden te vinden op levensvragen die samenhangen met deze emoties. Verdriet kan de bron worden van grote compassie. Boosheid kan de bron worden van de strijd tegen onrechtvaardigheid. Angst kan de bron worden van inzicht en toerusting in de behoefte aan bescherming en ontwikkeling. En zo dagen deze emoties ons uit om als mensheid vooruit te komen. Om te leren een beschaving te worden en te zijn. Maar als deze emoties met ons aan de haal gaan en gemanipuleerd worden kan deze zogenaamde beschaving omslaan in boze wellust en grote kwaadaardigheid. Dat heeft de wereldgeschiedenis wel duidelijk gemaakt. Cornelis noemt dit catastrofale leerprocessen

Binnen deze grote wereld speelt zich het leerproces af van onze eigen kleine wereld, de ontwikkeling van onszelf als individu. Als kind leren we al vroeg in het kleine verband van onze eigen wereld ons te verhouden tot deze drie basis emoties. Dat gebeurt op een volkomen onbewuste manier maar werkt door in nog onbegrepen gedragspatronen. En daar komen de inzichten van Lievegoed en het enneagram weer om de hoek kijken. Op een wonderlijke manier maakt het enneagram inzichtelijk hoe onze gedragingen zich verhouden tot de basisemoties om ons heen. Daarmee worden je eigen gedragspatronen op een nieuwe manier door jezelf begrepen. Het is alsof je in een spiegel kijkt en met stomme verbazing jezelf herkent.

Deze weg van het opnieuw herkennen van jezelf kan een enorme hulp zijn in je zoektocht naar zelfkennis en in het (her)ontdekken van jezelf als een stuwende kracht. Dat is een leerproces wat kan gaan door diepe dalen maar je ook brengen op nieuwe grote hoogten. Gekoppeld aan je talenten helpt het niet alleen om effectiever te zijn in maatschappelijke zin maar ook en vooral om meer mens te zijn in relatie tot jezelf en je omgeving. Het helpt om een gelukkiger mens te worden. En daarmee een mens die inspirerend is voor anderen.

Graag ontmoet ik jou op 11 februari om meer van deze wondere wereld met elkaar te delen. En mocht je niet in de gelegenheid zijn om te komen, voel je vrij om op een ander moment een van onze avonden te bezoeken. Kijk hier in onze agenda. Er is vast wel een moment dat je past. Of anders, stuur een mailtje n.a.v. deze nieuwsbrief en we nemen contact met je op.

Rob Boeijenga

Rob Boeijenga is 74 jaar en geboren in Friesland. Vader van vier kinderen waarvan 1 overleden, 6 kleinkinderen. Begon zijn loopbaan in de houtwereld in vooral commerciële functies.  Kwam via zijn latere studie bedrijfskunde in de bancaire wereld terecht en vervulde daar diverse beleidsfuncties, laatstelijk als Algemeen directeur. Zijn passie richt zich vooral op de ontwikkelingskracht van mensen. Deze passie kreeg een sterke voedingsbodem door zijn verdere interesse in psychologie en filosofie. Na zijn pensionering werd hij oprichter van de Ondernemersacademie. Hij is daar nog steeds bij betrokken.

 

Neem contact op

Neem contact met ons op via e-mail

Andere contactopties