Nieuwsbrief nummer 8
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 8
Van de redactie
 

Dit is al weer de Nieuwsbrief van juni. Dat betekent dat velen weer naar de vakantie uitkijken. We doen dat allemaal op onze eigen wijze. De een wil graag met het vliegtuig naar verre oorden om wat van de wereld te zien en andere volkeren te ontmoeten, de ander wil graag steden bezoeken of op een warm strand lekker luieren en van de zon genieten om bruin gebrand thuis te komen en de daarbij behorende reacties te ontlokken.

Het mooie van die reizen zijn ook de contacten die je op doet: andere mensen en hun belevenissen leren kennen: het verbreedt je horizon en geeft je weer voldoende kracht om er weer een jaartje tegen aan te gaan.

Nieuwe gebieden ontdekken en nieuwe culturen.

Ik wens jullie allen een fantastische tijd toe, geniet er van, wees voorzichtig en kom verrijkt met nieuwe ideeën weer thuis.

De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt begin september, want ……het is vakantie!

De redactie.

Hoofdartikel

Dit keer is het hoofdartikel van Riet Noorlag.

lees verder...

Agenda
agenda
06-06-'19
Er voor elkaar zijn en bijzondere contacten
agenda
11-06-'19
Hoe doe je dat, balans aanbrengen in een onvoorspelbaar leven? Lezing door Ruud Winters
agenda
12-06-'19
Koffie inloopavond
agenda
10-09-'19
Hoe is dat eigenlijk, besluiten om een Syrische vluchteling onder je hoede te nemen? Ervaringen van Dennis Godschalk.
agenda
11-09-'19
Koffieinloopavond

Kijk voor nadere informatie op onze activiteitenpagina

Odd Associates
 

Op 14 mei hield Adri Bouterse een presentatie met de titel:
-Voorbij de bucketlist oftewel afwijken is noodzaak-
Tijdens de goed bezochte bijeenkomst hield Adri ons op een speelse manier een spiegel voor met vragen als: wat betekent volwassenheid voor je? Wat is precies je passie? Wat zijn daarin de door jou ervaren verantwoordelijkheden.

 

Op 11 juni a.s. houdt Ruud Winters een lezing met de titel.

-Hoe doe je dat, balans aanbrengen in een onvoorspelbaar leven?-

Ruud Winters neemt ons mee in onze levensloop waarin de spanning zo vaak voelbaar is tussen enerzijds de keuzes die we zelf maken en waar we ook verantwoordelijk voor zijn terwijl tegelijkertijd het lot onze wegen kan kruisen. Hoe verhoudt zich dat tot onze persoonlijke ambities, tot onze uitdagingen, tot de zo geprezen dynamiek van het leven?

Zoals altijd vind de lezing plaats in het Odd Fellowhuis, Violierenplein 101 te Apeldoorn. Aanvang is 20:00 u, inloop vanaf 19:30 u. De toegang is gratis. Jullie zijn van harte welkom. Ook jullie partners, vrienden en kennissen.

Nieuws uit de loges
 

Op 4 mei is deelgenomen aan de jaarlijkse herdenking van oorlogsslachtoffers.

Na een sobere plechtigheid in de Grote Kerk waar ook 2 Apeldoornse verzetsmensen werden herdacht ging het naar het Oranjepark. Daar hield o.m. de burgemeester een toespraak  en werden de bloemen gelegd bij het monument.

 

In zijn lezing “Heeft de mensheid nog een kans”  op 9 mei voerde Gerard Gerritse ons eerst door de geschiedenis van de vroegste mens tot de hedendaagse. Vervolgens schetste hij aan de hand van uitgebreide  grafieken en tabellen hoe klimaatverandering d.m.v. de opwarming van de aarde tot stand is gekomen. De mens is mogelijk wel mede de oorzaak. Hij gaf een overzicht van mogelijke oplossingen om het tij te keren. Zal het ons lukken?

 

De brocante en kunstveiling op 11 mei l.l. heeft ca € 1000,- opgebracht. Dit komt geheel ten goede aan het project kindercoaches van het Leger des Heils.

 

Op 30 mei (Hemelvaartsdag) stonden we op de jaarlijkse boekenmarkt in Vaassen. De opbrengst uit de verkoop van boeken is geheel bestemd voor het project kindercoaches van het Leger des Heils.

 

Op 6 juni a.s. zullen Stichting Present en De Kap een presentatie houden onder de titel

“Er voor elkaar zijn en bijzondere contacten”

waarin zij vertellen wat zij doen en wat wij  hierin kunnen betekenen. Zij houden zich bezig met het in contact brengen van mensen die hulp kunnen gebruiken op een bepaalde gebied met vrijwilligers die deze hulp willen en kunnen bieden. In hun presentatie zullen zij  o.m. vertellen wat een dergelijk contact inhoudt.

 

Mariska Bleyenbergh zal een nadere toelichting geven over de doelstelling van de Stichting Present: een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen zijn. Hiermee willen zij bereiken dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Daarbij zal  Mariska iets vertellen over het project Meet & Connect. Dat is een (tijdelijk) contact tussen Apeldoorners en nieuwkomers. Het doel hiervan is dat nieuwkomers zich sneller thuis voelen en hun weg beter weten te vinden in de Apeldoornse samenleving. Stichting Present zal een statushouder meenemen die komt vertellen wat je voor hem/haar kunt betekenen, zodat deze groep zich sneller thuis kan voelen in Nederland.

Nathalie Postma komt wat vertellen over haar werk bij De Kap. Samen met de vele vrijwilligers houdt zij zich bezig met het ondersteunen van mantelzorgers en mensen die geen (groot) sociaal netwerk hebben. De vrijwilligers van De Kap kunnen hen -waar nodig- ondersteunen  in de thuissituatie.  Ook zal ze meer vertellen over wat het uitgangspunt van de Kap is:  uitgaan wat de kracht van mensen in de praktijk betekent. Tevens zal een vrijwilliger van De Kap iets vertellen over zijn/haar ervaringen met het vrijwilligerswerk bij De Kap. Mogelijk komt deze vrijwilliger ook samen met zijn/haar hulpvrager. Hij/zij kan dan vertellen wat de vrijwilliger voor hem doet en welke invloed dit heeft op zijn/haar leven.

De bijeenkomst vindt plaats in het Odd Fellowhuis, Violierenplein 101 te Apeldoorn. De bijeenkomst is openbaar en gratis. Aanvang 20:00 u, inloop vanaf 19:30 u.

Ter overdenking...

Om iets te krijgen wat je nog nooit had, moet je iets doen wat je nog nooit deed.

Reacties

In deze rubriek kun je reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen. Ook kun je een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief. De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken. Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Je kunt reageren naar rieninniger@oddfellowsapeldoorn.nl

 
 
 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2021 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook