Nieuwsbrief nummer 57 - november 2023
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 57 - november 2023
Van de redactie
 

De wintertijd is weer in gegaan: het is ’s avonds weer aardig vroeg donker. 
Het schiet al weer aardig op naar de laatste maanden van het jaar. Het nieuws wordt beheerst door de berichten over de uitgebroken oorlog in het Midden Oosten en de voortdurende strijd in de Oekraïne. Hopelijk komen alle betrokken partijen tot elkaar en kan er in vrede een nieuwe toekomst opgebouwd worden…
Wat zou de wereld er toch mooi uit zien zonder de afschuwelijke beelden die tot ons komen.
De thema-avond over armoede en armoedebestrijding in Apeldoorn op 26 oktober jl. werd goed bezocht. Een verslag hiervan vindt u elders in deze Nieuwsbrief.

In de agenda van deze Nieuwsbrief vindt u ook de aankondigingen van de maandelijkse koffie/info avond. Mocht u meer willen weten over de Apeldoornse Odd Fellows, kom dan eens langs in het Odd Fellowhuis. U vindt ook veel meer over ons op onze website
Wij wensen u veel leesplezier!

 

De redactie

Hoofdartikel

Het hoofdartikel van deze maand is van de hand van Robert Loppersum en heeft als onderwerp zijn veganistische leefstijl...lees verder

Agenda
 

Kom meer te weten over Odd Fellows Apeldoorn en  bezoek ter kennismaking onze open avond op:

donderdagavond  2 november  a.s.In het Odd Fellowhuis, Wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn.
De ontvangst is vanaf 19:30 uur . Wij beginnen om 20:00 uur. Toegang is gratis

 

8 november: koffie info-avond voor belangstellenden.
Plaats: Odd Fellowhuis, Violierenplein 101, Apeldoorn
Aanvang: 20:00 u
Je kunt je  aanmelden via dit mailadres: info@oddfellowsapeldoorn.nl
Ga voor verdere informatie naar onze activiteitenpagina

Cheque van € 500,- voor Voedselbank Apeldoorn
 

Donderdag 26 oktober jl. organiseerden de Apeldoornse Odd Fellows een thema avond over armoede en armoedebestrijding.
Een flinke groep aanwezigen in het Odd Fellowhuis volgde de duidelijke uiteenzetting van de heer Arrien Sietsma van de Gemeente Apeldoorn. Hij vertelde op duidelijke wijze wat het beleid van de gemeente is en hoe hier vorm aan gegeven wordt in de uitvoering.
Het onderwerp armoede blijft voor velen moeilijk bespreekbaar uit een gevoel van schaamte.
Hij benadrukte dat iedereen in omstandigheden kan komen waardoor hij of zij hulp nodig hebben.
De gemeente voert een actief beleid om met deze groep in contact te komen, andersom kan men ook altijd de gemeente zelf benaderen.
De heer Johan Kruithof, oud wethouder van de Gemeente Apeldoorn en nu voorzitter van de Voedselbank vertelde over de activiteiten van de Apeldoornse voedselbank. Het werk wordt mogelijk gemaakt door veel vrijwilligers, maar vooral ook door de samenwerking met Apeldoornse supermarkten. Een groot aantal cliënten maakt gebruik van de mogelijkheid wekelijks een pakket van de voedselbank te betrekken. Sponsoren maken ook mogelijk de huisvesting, kosten van energie en de vrachtauto te dragen. Overigens is de Voedselbank op zoek naar een nieuw onderkomen omdat de huidige vestiging plaats moet maken voor woningbouw. Suggesties zijn van harte welkom!
Namens de Apeldoornse Odd Fellows kon Robert Loppersum een cheque van € 500,- aanbieden, die zeer welkom ontvangen werd door Johan Kruithof. 
 

 
Ter overdenking

Toen ik naar school ging
Vroegen ze me wat ik later wilde worden.
Ik schreef “gelukkig”
Ze zeiden dat ik de opdracht niet begreep
En ik zei dat ze het leven niet begrepen

John Lennon
 

Reageren

Je kunt reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen. Ook kun je een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief. De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken. Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Je kunt reageren naar info@oddfellowsapeldoorn.nl

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2023 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook