Nieuwsbrief nummer 49
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 49
Van de redactie
 

Al een jaar lang wordt de wereld geconfronteerd met een oorlog in Europa die het ergst is sinds de Tweede Wereldoorlog. Toen nog dachten wij ‘nooit weer’, maar de geschiedenis herhaalt zich helaas.

Duizenden onschuldige slachtoffers, enorme vernielingen en een vluchtelingenstroom die zijn weerga niet kent.

Afgelopen maand kwam daar ook nog de vreselijke aardbeving bij in Turkije en Syrie.

Ook daar tienduizenden slachtoffers en ook hier een vluchtelingenstroom.

Odd Fellows willen een bijdrage leveren aan een betere wereld. Niet alleen werd er geld ingezameld, maar ook actieve hulp verleend.

Dennis Godschalk, enthousiast lid van de Apeldoornse Zeven Sterren Loge doet in het hoofdartikel van deze Nieuwsbrief verslag van zijn actie om een Syrisch gezin te steunen.

Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar alle beetjes helpen om het enorme leed te verzachten en mensen te verbinden met elkaar.

Binnenkort is er ook weer een koffie en informatie avond in het Apeldoornse Odd Fellowhuis in wijkcentrum De Stolp in De Maten om kennis te maken met de ideeën van de Odd Fellows. U bent van harte welkom, zie voor de preciese gegevens de agenda in deze Nieuwsbrief of kijk op onze website www.oddfellowsapeldoorn.nl

 

De redactie.

 

Hoofdartikel

Voor deze nieuwsbrief heeft Dennis Godschalk het hoofartikel geschreven. Hij heeft hierin vanuit zijn persoonlijke optiek het thema naastenliefde nader belicht……..lees verder

Agenda
 

8 maart: info-avond voor belangstellenden.

Plaats: Odd Fellowhuis, Violierenplein 101, Apeldoorn
Aanvang: 20:00 u

Je kunt je  aanmelden via dit mailadres: info@oddfellowsapeldoorn.nl
Ga voor verdere informatie naar onze activiteitenpagina

Ter overdenking

Muziek is een mentaliteit

Zij geeft een ziel aan de wereld,

vleugels aan de geest,

kracht aan de verbeelding,

charme aan de droefheid,

vreugde en leven aan alles op aard.

Zij ligt aan de oorsprong

En is een deel van alles wat goed, waar en schoon is.

Reageren?

Je kunt reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen. Ook kun je een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief. De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken. Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Je kunt reageren naar info@oddfellowsapeldoorn.nl

 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2023 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook