Nieuwsbrief nummer 41
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 41
Van de redactie
 

September al weer: de vakanties zijn voorbij, het gewone leven heeft weer zijn plaats in genomen. Dat betekent dat we weer aan het werk gaan, weer naar school, of als we niet meer werken genieten van elke dag.

Overigens betekent dat natuurlijk niet dat als je werkt of studeert je niet van elke dag mag of kunt genieten. De invulling daar aan doet ieder op zijn eigen wijze.

De wereld om ons heen is onrustig: de oorlog in Oekraine, de grote aantallen vluchtelingen, de ontploffende energieprijzen.

Over dat laatste onderwerp hield Martijn Sanders in juni een uiterst interessante lezing in het Apeldoornse Odd Fellowhuis, die werd bijgewoond door een flink aantal belangstellenden. Op 22 september is er weer een lezing, dit maal over de Vredesweek: een onderwerp dat momenteel wel een heel bijzondere aandacht verdient!

Het hoofdartikel van deze Nieuwsbrief is van de hand van Rob Boeijenga.

We hopen dat u dat een aantal prettige leesmomenten bezorgt en wilt u reageren, graag!

 

De redactie

Hoofdartikel

In deze aflevering van de Nieuwsbrief van de Apeldoornse Odd Fellows een hoofdartikel van de hand van Rob Boeijenga.

Hij is al vele jaren lid van de Zeven Sterren Loge en geeft in deze aflevering een blik op de hedendaagse maatschappij. Misschien wat somber en kritisch, maar wel iets waar velen zich in zullen herkennen. We leven in een onrustige tijd. Niet alleen door de oorlog in de Oekraine, maar ook door de verhardende tegenstellingen in onze eigen maatschappij.

Terecht is dan ook de vaststelling in zijn slot dat Odd Fellows een bijdrage willen leveren aan een betere wereld. Dat dat niet altijd mee valt moge duidelijk zijn, maar misschien levert ook zijn relaas stof tot nadenken op. Wilt u reageren, graag! Kijk ook eens op onze website www.oddfellowsapeldoorn.nl en reageren kan via info@oddfellowsapeldoorn.nl

Veel lees plezier!

.....lees verder voor het hoofdartikel

Agenda
 

14 september : Informatie avond

 

22 september: Vredesweek, lezing " Wereld zonder Vrede"  door Bashar Almashaan

 

Zie verder onze activiteitenpagina 

Vredesweek 2022
 

In het kader van de Vredesweek 2022 zal Bashar Almashaan een lezing houden op 22 september a.s. Zijn lezing gaat over het thema vluchten en vrede en is getiteld " Wereld zonder Vrede" 

Bashar Almashaan is geoloog en daarnaast ook dichter. Hij schrijft zijn gedichten zowel in het Arabisch als het Nederlands.. Hij  is opgegroeid in Syrie en is tijdens het begin van de oorlog gevlucht.naar Libanon waar hij veel ingrijpende  momenten heeft meegemaakt. Er was daar zeker geen vrede te vinden. Vervolgens is hij naar Europa vertrokken. 

Hij zal zijn persoonlijk verhaal vertellen afgewisseld met het voordragen van zijn gedichten.

Hij woont in Zutphen. Hij is daar een welbekende persoonlijkheid getuige het feit dat  enkele van zijn dichtregels zijn vereeuwigd op een muur in de Zutphense Spoorstraat:

 

Waar ben ik nu nadat mijn hart is verpletterd?
Waar ben ik en mijn lichaam vraagt:
Waar was mijn begin en waar ga ik heen?
Wanneer worden mijn dromen aan de horizon gezien?

 

We nodigen je uit om de lezing van Bashar Almashaan bij te wonen op 22 september a.s. in het Odd Fellowhuis, Violierenplein 101 te Apeldoorn: aanvang 20:00 u, inloop vanaf 19:30 u. De toegang is gratis.

 

Visdag 2022

Afgelopen vrijdag 2 september was er weer de jaarlijkse visdag van de Odd Fishermen.

Om 6.00 uur ’s morgens verzamelde het gezelschap van rond 17 vissers zich om de trip naar Den Oever te maken.

Daar lag het motorschip Dageraad al gereed om het gezelschap naar visrijke gronden op de Waddenzee te varen. Het duurde dan ook niet lang of de eerste vis werd aan de haak geslagen.

Er werd op deze dag veel platvis gevangen, het weer was excellent en een matige wind zorgde er toch voor dat een van de vissers zich niet lekker voelde door de golfslag.

Dat werd uitstekend opgevangen door de groep, gezellig met elkaar genieten van een mooie dag is natuurlijk ook het doel van deze trip. Rond 18.00 uur arriveerde het gezelschap Bij Ruys in Lieren waar de prijsuitreiking plaats vond en gezamenlijk het glas geheven werd als slot van een uiterst geslaagd evenement.

 
Ter overdenking

Soms moet je vergeten wat er niet meer is, waarderen wat er nog wel is en uitkijken naar wat er nog kan komen.

Reacties

Je kunt reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen. Ook kun je een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief. De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken. Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Je kunt reageren naar info@oddfellowsapeldoorn.nl

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2023 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook