Nieuwsbrief nummer 40-juni 2022
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 40-juni 2022
Van de redactie
 

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van de Apeldoornse Odd Fellows voor het zomerreces.

Begin september zal de volgende nieuwsbrief verschijnen.

Dit keer een interessant artikel van de hand van Lisette Mulder, lid van de Daphne Rebekkah loge te Apeldoorn. Mocht u willen reageren: graag! Dat kan via email naar info@oddfellowsapeldoorn.nl

Nadat onze aktiviteiten in het afgelopen jaar vrijwel stil gelegen hebben zijn we kort geleden weer gestart met het organiseren van voor iedereen toegankelijke avonden. In mei heeft Eljan de Wijs een bijzonder interessante lezing gegeven over hoe Nederland en Vlaanderen eigenlijk bij elkaar horen.

Gezien vanuit de geschiedenis en gezien vanuit een economisch perspectief.

Op dinsdag 28 juni is de volgende avond, noteer die vast in uw agenda!

Martijn Sanders zal dan een inleiding verzorgen over de energie transitie. Iets waar wij allemaal mee te maken krijgen in de nabije toekomst. Zie daar voor ook in de agenda.

Binnenkort gaan we (bijna) allemaal weer op vakantie. Wij wensen u een heel, prettige  tijd toe, wees voorzichtig en blijf gezond!

 

De redactie

 

Hoofdartikel

Ooit wel eens stil gestaan bij levend verlies? Is rouwen bij leven anders dan rouwen bij een definitief afscheid van iemand? Hoe kun je iemand terzijde staan die met levend verlies te maken heeft? Heb je misschien zelf te maken met levend verlies?

In het hoofdartikel gaat Lisette Mulder nader op deze kwestie in......lees verder

Agenda
 

Ga voor de agenda naar onze activiteitenpagina

Ter overdenking

Oorlog is een plek waar jonge mensen die elkaar niet kennen en niet haten, elkaar vermoorden, door de beslissing van oude mannen die elkaar kennen en elkaar haten, maar elkaar niet vermoorden. 

Reageren

In deze rubriek kun je reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen. Ook kun je een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief. De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken. Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Je kunt reageren naar info@oddfellowsapeldoorn.nl

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2023 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook