Nieuwsbrief nummer 7
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 7
Van de redactie
Vrijheid is een voorrecht  

Vrijheid is een voorrecht

De afgelopen weken en de komende dagen staan in het teken van gedenken en herdenken.

De Independent Order of Odd Fellows (IOOF) vierde haar 200-jarig bestaan. De Nederlandse Odd Fellows deden dat op 6 april in Emmeloord.

In de komende meidagen gedenken wij de bevrijding van ons land. Wij herdenken echter ook vooral degenen die hun leven daar voor gegeven hebben.

Niet alleen in de Tweede Wereldoorlog, maar ook in de vredesakties in de afgelopen decennia.

Verder natuurlijk weer veel lezenswaardig nieuws en ……. mocht u willen reageren, dan kan dat via ons emailadres  info@oddfellows.nl

Hoofdartikel

 Dit keer heeft Rob Boeijenga het hoofdartikel geschreven.  Het gaat over wat vrijheid voor ons betekent.

Lees verder...

Agenda
agenda
08-05-'19
Koffie inloopavond
agenda
09-05-'19
Heeft de mensheid een kans? Lezing door Gerard Gerritse
agenda
11-05-'19
Brocante en veiling
agenda
14-05-'19
Voorbij de bucketlist. Of beter: afwijken is noodzaak. Lezing door Adri Bouterse
agenda
06-06-'19
Er voor elkaar zijn en bijzondere contacten

Ga voor meer informatie naar onze activiteitenpagina

Odd Associates

Onder de noemer van Odd Associates  houdt Adri Bouterse op 14 mei a.s. zijn lezing met de titel

-Voorbij de bucketlist-

Er wordt nog wel eens beweerd dat mensen zich in de tweede helft van het leven terugtrekken. Een terugtrekken uit het actieve gebeuren. De kinderen verlaten het huis en wat het werk betreft is het hoogtepunt bereikt – of reeds geweest. De passie is verflauwd. Die mens kijkt om zich heen en vraagt zich af “was dit het nu?” Adri Bouterse vertelt je daar meer over.

Zoals altijd vind de lezing plaats in het Odd Fellowhuis, Violierenplein 101 te Apeldoorn. Aanvang is 20:00 u, inloop vanaf 19:30 u. De toegang is gratis. Jullie zijn van harte welkom. Ook jullie partners, vrienden en kennissen.

Nieuws uit de loges

Op 4 mei a.s. nemen wij deel aan de herdenking in de Grote Kerk met een stille tocht naar het monument in het Oranjepark.

 

Op 9 mei a.s. houdt de heer Gerard Gerritse een lezing over het onderwerp

-Heeft de mensheid nog een kans?

Gerritse laat ons de ontwikkeling zien van de mens in zijn biologische, maar vooral ook mentale evolutie. De spanningen in de hedendaagse wereld worden door Gerritse verklaard doordat delen van de mensheid in verschillende mentale ontwikkelingsstadia verkeren, de tegenstelling tussen collectivistisch en autonoom denken. Kennis van en inzicht in verleden en heden zijn van belang voor de ontmoeting met de toekomst.

Plaats: Odd Fellowhuis,Violierenplein 101 te Apeldoorn. Aanvang 20:00 u, inloop vanaf 19:30 u. Toegang is gratis en een ieder is van harte welkom.

 

Op 11 mei a.s. is er een openbare brocanterie en kunstveiling in het Odd Fellowhuis. De opbrengsten uit de verkoop van brocanterie en kunstwerken gaat in zijn geheel naar het project kindercoaches van het Leger des Heils.De brocanterie begint om 13:00 u, de kunstveiling start om 15:00 u. Jullie zijn van harte uitgenodigd en wat niet onbelangrijk is……schaf ook een paar mooie dingen aan. Het is voor een goed doel. En neem ook vrienden en kennissen mee.

 

Op 30 mei a.s. staan wij op de jaarlijkse boekenmarkt in Vaassen. De opbrengst uit de verkoop van boeken doneren wij ook geheel aan het project Kindercoaches van het Leger des Heils.

Ter overdenking...

De wereld schreeuwt om vrede, haar roep wordt slecht gehoord. We praten er veel over, maar…vrede is een werkwoord

 
Reacties

In deze rubriek kun je reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen.

Ook kun je een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief.

De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken.

Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Je kunt reageren naar rieninniger@oddfellowsapeldoorn.nl

 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2021 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook