Nieuwsbrief nummer 56 - oktober 2023
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 56 - oktober 2023
Van de redactie

Het is al weer oktober: de duisternis valt  weer vroeger in, kortom we zijn in de herfst beland. De Apeldoornse Odd Fellows hebben hun aktiviteiten hervat en nieuwe initiatieven worden gemaakt. Nadat er 28 september een bijzonder interessante lezing was van Rob Boeijenga over het enneagram is er op  donderdag 26 oktober een openbare avond met als onderwerp armoedebestrijding.

In Apeldoorn is armoede een groot probleem. Volgens het CBS leven er 7.320 Apeldoorners onder de armoedegrens, wat neerkomt op 4,7% van alle inwoners . De gemeente Apeldoorn heeft een armoede aanvalsplan opgesteld om armoede te bestrijden . Het plan omvat diverse regelingen en maatregelen om inwoners te ondersteunen. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld de inkomensgrens verruimd naar 130% van de bijstandsnorm voor de energietoeslag .

De gemeente gaat ook de wijken in om in gesprek te gaan met inwoners over hoe armoede in Apeldoorn nog beter kan worden bestreden.

Op deze avond zal de heer Johan Kruidhof van de Voedselbank Apeldoorn een inleiding houden over het werk van de Voedselbank, ook is de gemeente Apeldoorn uitgenodigd iets te vertellen over het beleid met betrekking tot armoedebestrijding. Kortom, een bijzonder programma: u bent van harte welkom.

In het hoofdartikel van deze Nieuwsbrief een bijdrage van een van de Apeldoornse leden van de Daphne Rebekkahloge, Roelyan Mammen.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Kijk ook eens ook onze website 

 

De redactie.

 
Hoofdartikel

Het hoofdartikel van deze maand is van de hand van Roelyan Mammen. Zij is lid van de Daphne Rebekkah Loge te Apeldoorn. Dit artikel werd door haar uitgesproken op een gezamenlijke open avond van de beide Apeldoornse Odd Fellow Loges in begin september, als opening van het nieuwe seizoen......lees verder

Agenda
 

11 oktober: info-avond voor belangstellenden.
Plaats: Odd Fellowhuis, Violierenplein 101, Apeldoorn
Aanvang: 20:00 u
Je kunt je  aanmelden via dit mailadres: info@oddfellowsapeldoorn.nl
Ga voor verdere informatie naar onze activiteitenpagina

 

26 oktober: openbare avond over het thema armoedebestrijding. Op deze avond zal de heer Johan Kruidhof van de Voedselbank Apeldoorn een inleiding houden over het werk van de Voedselbank, ook is de gemeente Apeldoorn uitgenodigd iets te vertellen over het beleid met betrekking tot armoedebestrijding.
Kortom, een bijzonder programma: u bent van harte welkom. 
Plaats: Odd Fellowhuis, Violierenplein 101, Apeldoorn
Aanvang: 20:00 u, inloop vanaf 19:30 u. Toegang is gratis.

Ter overdenking

Niemand is perfect
Er zal altijd wel wat zijn
Om op of aan te merken
Als is het soms maar klein
Een foutje aan de buitenkant
Of toch iets diep vanbinnen
Bij iedereen is vast
Wat negatiefs te verzinnen
Niemand is perfect
En niemand hoeft dat ook te zijn
Want iedereen is wie hij is
Met elk foutje groot of klein
Iedereen is uniek 
Dus blijf jezelf gewoon elke dag
Met je hoofd omhoog gericht
Wees trots op wie je mag zijn

Reageren

Je kunt reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen. Ook kun je een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief. De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken. Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Je kunt reageren naar info@oddfellowsapeldoorn.nl

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2023 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook