Nieuwsbrief nummer 51
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 51
Open avond donderdag 20 april a.s.

Zien we jou op onze open avond op 20 april a.s. ?

Ben je op zoek naar een gemeenschap van gelijkgestemde individuen die vriendschap, naastenliefde en het zoeken naar waarheid hoog in het vaandel hebben staan? Maak dan kennis met Odd Fellows Apeldoorn! Onze vereniging bestaat uit mensen die graag samenwerken om een positieve invloed uit te oefenen op onze gemeenschap en daarbuiten.

 

Als lid van Odd Fellows Apeldoorn krijg je de kans om persoonlijk te groeien en jezelf te ontwikkelen, terwijl je tegelijkertijd nieuwe vrienden maakt en anderen ondersteunt. We geloven dat het delen van ervaringen en samenwerken met gelijkgestemde mensen een verschil kan maken in het leven van onze leden en de gemeenschap waarin we leven.

 

Wat we willen wordt als volgt door één van onze leden onder woorden gebracht:

“Ik ben lid van de Odd Fellows Apeldoorn. De Odd Fellows -dwaze vrienden zou je kunnen zeggen- is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor een verdraagzame samenleving en persoonlijke groei en daarbij ook op allerlei manieren een bijdrage wil leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen”

 

Kom meer te weten over Odd Fellows Apeldoorn en hoe je lid kunt worden. Bezoek ter kennismaking onze open avond op:

Donderdag 20 april a.s.In het Odd Fellowhuis, Wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn.
De ontvangst is vanaf 19:30 uur met koffie/thee. Om 20:00 heten wij jullie welkom en om 20:15 beginnen wij.

 

We kijken er naar uit om je te ontmoeten!

Wij verwijzen je ook graag naar onze website www.oddfellowsapeldoorn.nl of mail voor meer informatie naar info@oddfellowsapeldoorn.nl 

Agenda
 

12 april: info-avond voor belangstellenden.

Plaats: Odd Fellowhuis, Violierenplein 101, Apeldoorn
Aanvang: 20:00 u

Je kunt je  aanmelden via dit mailadres: info@oddfellowsapeldoorn.nl
Ga voor verdere informatie naar onze activiteitenpagina

 

20 april: Open avond voor belangstellenden

Plaats: Odd Fellowhuis, Violierenplein 101, Apeldoorn
Aanvang: 20:00 u; inloop vanaf 19:30 u
Voor meer informatie zie hierboven of ga naar onze activiteitenpagina

 

Ter overdenking

Een reminder voor wie graag 

voor anderen zorgt:

Een vuurtoren gaat niet op zoek

naar schepen op zee om ze binnen te halen. Hij blijft staan om zijn

licht te schijnen, voor wie de haven 

zelf wilt binnenkomen.

Reageren?

Je kunt reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen. Ook kun je een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief. De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken. Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Je kunt reageren naar info@oddfellowsapeldoorn.nl

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2024 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook