Nieuwsbrief nummer 42
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 42
Van de redactie.
 

De maand september is al weer  voorbij.  We kijken  vooruit naar herfst en winter..

Helaas is de context zorgelijk als we o.m. de ernstige gebeurtenissen in Oost Europa in ogenschouw nemen. Er zijn de nodige zorgen over de energievoorziening en de prijs die we daarvoor moeten betalen. Ook de opvang van asielzoekers zorgde voor grote maatschappelijke problemen en beroering.

Het is belangrijk om in deze woelige zee van ontwikkelingen koers te houden. Om je niet mee te laten slepen door des- en misinformatie. 

De schrijver van het hoofdartikel -Remco Ulenbelt- geeft zijn visie weer op de mogelijke oorzaken van de  ontwikkelingen waarin we zitten.

Ik wens u veel geestkracht en wijsheid toe.

De redactie.

 

Hoofdartikel

Het vertrouwen in de politiek heeft een diepte punt bereikt. We lopen van crisis naar crisis. Is er iets fout met onze bestuursvormen? In zijn hoofdartikel gaat Remco Ulenbelt dieper op de materie in...........lees verder

Agenda
 

12 oktober       : Informatieavond

27 oktober       : Lezing, nadere informatie volgt

8 november     : Lezing/presentatie over iconen

9 november     : Informatieavond

29 november   : Energietransitie 

14 december   : Informatieavond

De bijeenkomsten vinden plaats in het Odd Fellowhuis Apeldoorn, Violierenplein 101, Apeldoorn: inloop vanaf 19:30 en aanvang 20:00 u. Als uitzondering beginnen de de informatieavonden om 19:30 u.

Zie ook ons activiteitenprogramma

Ter overdenking

Vandaag is de dag

Hij komt maar 1 keer.

Morgen, dan is het vandaag al niet meer.

Niet zeuren, geniet van het leven,

het mag, maar doe het vandaag,

want vandaag  is de dag.

(Toon Hermans)

Reageren

Je kunt reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen. Ook kun je een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief. De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken. Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Je kunt reageren naar info@oddfellowsapeldoorn.nl

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2023 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook