Nieuwsbrief nummer 4
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 4

Van de redactie...

Februari, een maand van vernieuwing.

Wie nu rondkijkt in de natuur ziet het al overal gebeuren. De natuur loop alweer uit en bereidt zich voor op een nieuw seizoen.  Een sneeuwbui kan het nog tijdelijk verbergen maar tegenhouden is onmogelijk. Dat is de kracht van vernieuwing die zich elk seizoen opnieuw meldt.

Ook voor ons als Odd Fellows is dit een maand van vernieuwing. Voor de eerste keer treden wij naar buiten met een nieuw programma onder de noemer Odd Associates. Een programma voor iedere belangstellende, lid of geen lid. Het is voor ons een belangrijke stap naar buiten. En dat belooft bijzonder te worden.

Op 12 februari spreekt Rien Inniger over het onderwerp “het leven begint bij 40”. Een uitdagend onderwerp waarin persoonlijke ervaringen en maatschappelijke ontwikkelingen bij elkaar komen. U leest er meer over in onze agenda.

Graag nodigen wij u uit deze maand met ons mee te maken. Wees van harte welkom op 12 februari. Graag tot dan.

De redactie

 

Hoofdartikel

Via deze rubriek zullen vooral artikelen verschijnen van leden van onze loges. Verhalen die ons hebben aangesproken, lessen die we hebben geleerd, inleidingen die we hebben gehouden e.d. Maar ook verhalen vanuit de wereld om ons heen zullen in deze rubriek opduiken. Al deze verhalen delen hetzelfde doel. Elkaar inspireren om bewust in dit leven te staan en een bijdrage te leveren aan een betere wereld.


En dan ons hoofdartikel. Geschreven door Eljan de Wijs. En dat is meteen herkenbaar. Eljan is binnen de Odd Fellows de trekker van de Odd Readers, de leesclub die voor iedereen toegankelijk zijn. Hij daagt ons uit aan de hand van oude woorden rust te vinden in ons “twitterbestaan”. Een prikkelend artikel.

Lees verder...

 

Agenda

agenda
12-02-'19
Het leven begint bij veertig, een lezing door Rien Inniger
agenda
13-02-'19
Koffie inloopavond
agenda
12-03-'19
Wat hebben Sartre en literatuur met elkaar te maken? Lezing door Eljan de Wijs
agenda
28-03-'19
Compassie, een lezing van Dirk van de Glind

Ga voor verdere informatie naar onze activiteitenpagina

 

Nieuws uit de loges

Elk jaar wordt er binnen beide loges hard gewerkt aan een nieuw jaarprogramma. Er gebeurt van alles, elk jaar weer. Ook dit is een proces van vernieuwing. Diverse onderdelen hervinden hun kracht vanuit het verleden, andere worden vernieuwd of geactualiseerd. Dat geldt zeker voor het jaarthema.

Het is voor alle loges een jubileum jaar. We vieren op 6 april ons 200-jarig bestaan als orde. Speciaal voor dit jubileumjaar hebben we een thema gekozen wat in de kern tot uitdrukking brengt wie we willen zijn als Odd Fellows. Het is geworden Compassie. Het is een houding ten opzichte van onze medemens waarmee we tot uitdrukking willen brengen dat jij als medemens voor ons belangrijk bent. En dat willen we in dit jubileum jaar extra benadrukken door het ondersteunen van het project Kindercoaching van het Leger des Heils. Op 28 maart zal Dirk van der Glind spreken over Compassie. In de agenda leest u er meer over. U bent alvast van harte uitgenodigd.

Op 31 januari werd er al gestart met een avond in het Apeldoornse Odd Fellowhuis waarvan de opbrengst voor dit doel bestemd is. Het jaarprogramma voor 2019 is weer helemaal klaar.

 

Ter overdenking...

 

Reacties

In deze rubriek kunt u reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen.

Ook kunt u een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief.

De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken.

Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

U kunt reageren naar rieninniger@oddfellowsapeldoorn.nl

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2021 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook