Nieuwsbrief nummer 22
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 22
Van de redactie
 
 

Het zijn bijzondere tijden.

Corona heeft de afgelopen maanden ons leven behoorlijk beheerst. We zijn op een bijzondere manier geconfronteerd met het onvermogen om alles in de hand te hebben. Dat was wennen geblazen. Voor iedereen op een verschillende manier maar toch. In het hoofdartikel staat Rob Boeijenga stil bij de vraag wat ons dit heeft gebracht. Ik beveel het artikel graag bij u aan omdat het kan helpen ook op een wellicht andere manier te kijken naar wat ons is overkomen. 

En dan onze activiteiten. Vanzelfsprekend zijn begin maart alle logeactiviteiten geannuleerd en hebben we als logeleden vooral digitaal contact onderhouden. Ook dat was wennen geblazen. Velen van ons hadden nog nooit “gezoomd” maar nu kwam het er toch van. Ook alle bijeenkomsten van de Odd Associates zijn natuurlijk geannuleerd.

En toen kwam, na het zomerreces de vraag op tafel hoe verder? We waren optimistisch gestemd over de mogelijkheden om onze ontmoetingen weer op te starten. We verheugden ons erop om u als gast van de Odd Fellows weer te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen over wat ons overkomt. We hadden ook al inleidingen voorbereid. En toch hebben we alsnog moeten besluiten om dit niet te doen. We hebben een onderzoek laten instellen naar alle factoren rondom veiligheid in ons gebouw en zijn tot de conclusie gekomen dat het voor interne bijeenkomsten mogelijk is op kleine schaal bij elkaar te komen maar dat het voor externe bijeenkomsten nog te vroeg is. De veiligheid van onze bezoekers gaat hier boven alles.

Voor de komende tijd zullen we dus vooral met u communiceren via deze nieuwsbrief. Het is toch een belangrijke verbinding met een grote groep “Associates”, mensen die zich op de een of andere manier betrokken voelen bij ons doen en laten. We zijn blij met U en willen dat ook heel graag laten weten.

Voor dit moment wensen we je een prettig leesmoment en naar de toekomst toe…..blijf gezond als het enigszins kan om elkaar op een later moment weer te kunnen ontmoeten. 

 

De redactie

Hoofdartikel

Zes maanden corona: wat heeft het ons gebracht? 
In het hoofdartikel gaat Rob Boeijenga nader in op dit onderwerp....lees verder 

 

Agenda
agenda
24-09-'20
Manifestatie Vredesweek 2020

Ga voor meer informatie naar onze activiteitenpagina

Odd Fellows

Project dak- en thuisloze jongeren

We kunnen jullie mededelen dat de geldinzameling t.b.v. het project inmiddels een bedrag van € 500,- heeft opgebracht. Dat is het bedrag dat wij minimaal op het oog hadden. Een goed resultaat. Meer donaties zijn natuurlijk welkom. Ook meubilair en witgoed zijn nog nodig.
Als je meer wilt weten over de Stichting Zwerfjongeren ga dan naar hun website 
Wil je meer weten over wat Stimenz doet voor deze jongeren, kijk dan even op hun website

 

 

Ter overdenking

Het lijden wat je ervaart

zal verminderen of verdwijnen door

los te laten hoe je vindt

dat het zou moeten gaan

Reageren

In deze rubriek kun je reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen. Ook kun je een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief. De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken. Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Je kunt reageren naar rieninniger@oddfellowsapeldoorn.nl 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2021 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook