Nieuwsbrief nummer 21
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 21
Van de redactie
 

Het is juni geworden.

Memorabele maanden liggen achter ons.

Corona beheerste ons leven. Laten we het er niet meer over hebben en vol vertrouwen naar de toekomst kijken. Een prachtige zomer die voor ons ligt en uitnodigt om ons eigen mooie land te bekijken. Het verbaast mij nog altijd dat velen die jaarlijks hun vakantie in verre oorden doorbrengen hun eigen land nog niet eens goed kennen.

Een uitgelezen kans dus om dat te doen en…… het is ook goed voor de economie, want veel ondernemers staat het water aan de lippen.

Rien Inniger, een van de leden van de Apeldoornse Zeven Sterren Loge van de Odd Fellows was zo’n ondernemer. In het hoofdartikel van deze Nieuwsbrief doet hij zijn verhaal.

Wij wensen u een prachtige zomer toe, wees voorzichtig en blijf gezond!

 

Verschijningsdata Nieuwsbrief

Zoals reeds gebruikelijk zal er in de zomermaanden geen Nieuwsbrief verschijnen. Dat betekent dat de eerstvolgende Nieuwsbrief begin september a.s.zal verschijnen.

 

De redactie

 

Hoofdartikel

Rien Inniger (70) is lid van de Apeldoornse Odd Fellows. Hij bracht een groot deel van zijn leven door in Friesland. Daar runde hij jaren lang een drukkerij die naast allerhande handels en reclamedrukwerk ook kranten uitgaf en drukte....

lees verder...

Stand van zaken maatregelen corona

In de vorige nieuwsbrief (nummer 20) hebben wij vermeld dat we een begin hebben gemaakt met het “coronaproof” maken van ons gebouw.

Inmiddels is onze ontmoetingsruimte ingericht op basis van de 1,5 meter regel. Daarnaast zijn alle hygienische voorzorgsmaatregelen genomen die moeten zorgen voor een veilig verblijf. Ook is het ventilatiesysteem annex airco coronaproof.

Midden juni maken we een voorzichtige start om onze eigen bijeenkomsten weer te laten plaatsvinden. Indien alles naar wens verloopt kunnen we naar verwachting inderdaad vanaf begin september a.s. weer op een “normale”manier ook aan jullie weer gastvrijheid bieden.

 

Ter overdenking...

Wacht niet op bijzondere momenten, maar maak de gewone momenten bijzonder.

Reacties

Je kunt reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen. Ook kun je een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief. De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken. Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Je kunt reageren naar rieninniger@oddfellowsapeldoorn.nl 

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2021 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook