Nieuwsbrief nummer 17
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 17
Van de redactie
 

Beste lezers,

Wat je aandacht geeft dat voed je. Ik las het hoofdartikel van deze nieuwsbrief en bleef even stilstaan bij deze woorden. Hoe gaat dat bij mij? Ik voelde dat hier iets belangrijks werd gezegd maar de echte betekenis daarvan wilde niet direct tot mij doordringen. Maar nu heb ik er een tijdje over kunnen nadenken en kan ik beter verwoorden wat dit bij mij oproept. Het bepaalt me erbij hoe belangrijk de mensen om ons heen zijn in tijden van crisis. Wat een voorrecht om deel uit te maken van een groep van mensen die met elkaar in verbinding staan. En dat geldt voor al onze lezers.

Deze nieuwsbrief wordt gelezen door zowel Odd Fellows als niet Odd fellows. Binnen de beide loges kennen we elkaar natuurlijk persoonlijk en blijven we ook goed op de hoogte van elkaars wel en wee. Er functioneert een digitale contactbrief waarmee we elkaar informeren en ook bemoedigen. Maar jij als niet Odd Fellow kennen we toch minder goed. Jij voelt je betrokken bij ons doen en laten en wij als redactie voelen ons betrokken bij jou als trouwe lezer. We kwamen elkaar wellicht tegen bij één van onze bijeenkomsten. En daar ontwikkelden zich menigmaal prachtige ontmoetingen. Maar verder weten we weinig van elkaar. Juist in deze periode voelt de afstand dan extra groot.

Wij willen je graag laten weten dat we juist deze contacten met deze groep van “Odd Fellow vrienden”, zoals ik jullie maar even noem, zo erg waarderen. Daarom hebben we ook besloten om in deze periode de frequentie van deze nieuwsbrief te verhogen zodat we elkaar toch wat vaker kunnen “ontmoeten”. Het zou kunnen dat je je geroepen voelt om deze ontmoeting aan te vullen met een bijdrage van jouw hand. Maakt niet uit hoe die er uit ziet. We zouden het heel leuk vinden. Maar voel je vooral vrij.

Wat een hoofdartikel allemaal al niet kan oproepen. Wat je aandacht geeft dat voed je. We wensen je veel positieve aandacht in deze heftige tijden.

De redactie.

 

Hoofdartikel

Een lid van de Apeldoornse Odd Fellows is werkzaam in de zorg.

Hij schreef deze bijdrage over zijn ervaringen in deze tijd van crisis.

Lees hier verder...

 

Social distancing

In de barre tijden waarin we leven is social distancing belangrijk. Allerlei instanties dringen aan om met name in de openbare ruimte social distancing in acht te nemen. Ook verenigingen en clubs komen niet meer bij elkaar m.u.v. van sommige groeperingen van kerkelijke en levensbeschouwelijke aard. De meeste winkels hebben hun deuren gesloten en ook alle horecabedrijven zijn dicht. Je ziet geen collega’s  want iedereen werkt thuis.  Het is een ander verhaal voor mensen die in de zorg werken. Daar sta je in direct contact –weliswaar in veel gevallen beschermd- met je clienten en patienten. De bewoners van verpleeghuizen kunnen niet meer in direct contact komen met elkaar. Ook mogen ze niet meer zoals normaal bezocht worden door kinderen en kleinkinderen.

Social distancing heeft een enorme impact op ons sociale en maatschappelijk leven. Social distancing past niet bij ons. Als mens zijn wij sociale wezens met een grote behoefte aan contact. Er wordt in dat opzicht veel van ons gevraagd. 

Het is daarom op dit moment een zegen dat er internet is en de daarbij behorende sociale media zoals Whatsapp, Facebook, email, Twitter, Skype. Om aan die menselijke behoefte aan sociaal contact te voldoen zijn er op dit moment vele initiatieven om in ieder geval via digitale media met elkaar in contact te blijven. Dat maakt dat we ons niet als eilandjes voelen. Maar ook het schrijven van een brief of briefkaart of een telefoontje kan veel oplossen om de eenzaamheid van velen te doorbreken.

We willen graag in deze bijzondere tijden het contact met jullie behouden. Dat doen we door de nieuwsbrief met een hogere frequentie te laten verschijnen. Gezien de omstandigheden zal de indeling er wat anders uitzien dan jullie gewend zijn. We hopen dat ook jullie het contact met ons willen houden. Daarom schroom niet om op deze nieuwsbrief te reageren. Vertel ons wat deze tijd met jullie doet en welke creatieve oplossingen jullie bedacht hebben om je aan te passen.

We wensen jullie al het goede. Blijf waakzaam en alert en boven alles: blijf gezond.

 

Wil je reageren? Mail dan naar rieninniger@oddfellowsapeldoorn.nl

 

Ter overdenking

Laat ons nu zorgzaam zijn

Eventjes niet de slimmerik uithangen

Richtlijnen volgen zonder mopperen

Afstand houden met een glimlach

Hygiene au sérieux nemen

Enkele plannen uitstellen zonder zeuren

De solidariteit zal ons goed doen

 
Reacties

Je kunt reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen. Ook kun je een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief. De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken. Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Je kunt reageren naar rieninniger@oddfellowsapeldoorn.nl 

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2021 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook