Nieuwsbrief nummer 11
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 11
Van de redactie
 

De tijd vliegt: het is al weer november als u deze Nieuwsbrief ontvangt. De wintertijd zorgt er voor dat het ’s avonds vroeg donker is, de temperaturen dalen en het kan mistroostig regenachtig weer zijn.

Die lange avonden maken echter ook dat er nieuwe kansen zijn: in oktober hadden we een prachtige inleiding van Rob Boeijenga in de serie avonden die de Odd Asociates organiseren. Dinsdag 12 november gaat Gerrit Jan de Nooij een avond verzorgen met als titel ‘Het gaat er niet om wie je bent,  maar hoe je bent’.

Na de inleiding is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en de ervaring heeft al geleerd dat daar mooie discussies ontstaan.

Zet het in uw agenda en kom vrijblijvend eens zo’n avond bij wonen in het Apeldoornse  Odd Fellowhuis. U bent vanaf half acht ’s avonds welkom. En een hapje en drankje is er altijd!

 

De redactie

Hoofdartikel

Joop Marks heeft het hoofdartikel geschreven. Hij staat daarin stil bij een thema wat in deze donkere dagen heel actueel is.

Lees verder...

Agenda
agenda
12-11-'19
Het is niet wat je bent maar wie je bent... Lezing door Gerrit-Jan de Nooij
agenda
13-11-'19
Koffieinloopavond
agenda
21-11-'19
Dromen, lezing door Maarten van Rootselaar
agenda
11-12-'19
Koffieinloopavond

Ga voor nadere informatie naar onze activiteitenpagina

Nieuws uit de loges
 

Op 3 oktober ’s-avonds brachten de Apeldoornse Odd Fellows op initiatief van één van onze leden een bezoek aan het crematorium Heidehof  te Apeldoorn voor een rondleiding en een lezing. De lezing gaf uitgebreid inzicht in de activiteiten voor en achter de schermen. Bij de rondleiding werd met name aandacht besteed aan de technische gang van zaken bij een crematie. Voor de aanwezigen was het een bijzondere leerzame avond.

 
 

Op 11 oktober vond bij ons het optreden plaats van de cabaretgroep Pandora. Deze groep bestaat geheel uit oudere dames. Ze brachten op een satirische wijze diverse situaties voor het voetlicht waarmee ouderen geconfronteerd kunnen worden. Zoals de toestanden in de zorg, fit blijven, relaties, digitale ontwikkelingen. Het was een bijzonder geslaagde avond met een volle zaal met mensen die zich kostelijk geamuseerd hebben. De financiele opbrengst komt geheel ten goede van het project kindercoaches van het Leger des Heils.

 
 

Op 17 oktober vond de dansvoorstelling plaats die uitgevoerd werd door Manab Taman Thing. Manab is een geschoolde Nepalese danser die verschillende dansen uit Nepal uitvoerde onder het motto: als hemel en aarde elkaar raken. Het geheel werd omlijst en ondersteund met een Powerpoint presentatie. Daarnaast werd begeleidende tekst uitgesproken door broeder Wiel Palmen. Het was een bijzondere avond waarin wij kennis mochten maken met een geheel andere cultuur.

 
 

Op 21 november 2019 organiseren de Odd Fellows een avond over hoe je eigen dromen te verstaan. De lezing wordt verzorgd door Maarten van Rootselaar en wordt gehouden in het Odd Fellowhuis, Violierenplein 101 te Apeldoorn; aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Toegang is gratis.

Iedereen droomt elke nacht drie tot vier maal intensief. Op het moment dat je daar aandacht aan geeft, ga je de dromen gemakkelijker onthouden. Dromen – ook nachtmerries – blijken dan een grote hulp te zijn voor je leven.

Odd Associates
 

Op dinsdag 8 oktober verzorgde Rob Boeijenga een avond in het kader van de Odd Associates.

Thema van de avond was Ondernemers en persoonlijke ontwikkeling.

Rob Boeijenga heeft een lange carriere achter de rug in de bancaire wereld en richtte na zijn pensionering de Ondernemers Academie op.

Middels dit instituut wilde hij zijn ervaringen in het bedrijfsleven delen met ondernemers en daarbij vooral ook de focus leggen op persoonlijke ontwikkeling.

Een goed gevulde zaal van het Apeldoornse Odd Fellowhuis hing geruime tijd aan zijn lippen, waarna er nog een geanimeerde discussie volgde.

De slotconclusie was dat eigenlijk iedereen ondernemer is van zijn eigen leven. Dat je daar net als ondernemers in het bedrijfsleven goede en slechte tijden mee maakt is ook duidelijk, maar ook daarvan kun je leren. De volgende avond in de reeks Odd Associate avonden is op dinsdag 12 november als Gerrit Jan de Nooy een inleiding houdt.

 
 

Op 12 november zal Gerrit-Jan de Nooy een lezing houden met als onderwerp:

-Het is niet wat je bent, maar wie je bent.

Het zijn woorden van Gerrit-Jan de Nooij die ons deze avond zal meenemen in zijn uitermate turbulente leven. De titel van deze lezing had ook heel anders kunnen zijn.  “Van verpleegkundige tot internationaal zakenman” of “Van bolderkarren verkoper tot entrepreneur in de medische industrie” of “Van auteur en uitgever tot DGA”. Het is allemaal op Gerrit-Jan van toepassing. Wat drijft deze man in zijn enorme gedrevenheid om iets voor anderen te betekenen?

Ter overdenking
 

Er bestaat een veld van oneindige mogelijkheden die je kunt benutten.

Daarin bestaan alleen die grenzen die je zelf hebt verzonnen.

Reacties

In deze rubriek kun je reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen. Ook kun je een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief. De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken. Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Je kunt reageren naar rieninniger@oddfellowsapeldoorn.nl 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2020 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook