Nieuwsbrief nummer 10
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 10
Van de redactie
 

Als u dit leest zijn we al weer in het laatste kwartaal van 2019 aangeland.

De lichten kunnen ‘s avonds weer vroeger aan en de verwarming moet weer voor een betere temperatuur zorgen.

Dat maakt ook dat de Apeldoornse Odd Fellows weer een drukke agenda hebben: een muziekavond met de Ipaddies zorgde voor Ierse sferen, een avond in het kader van de Vredesweek werd ingevuld door een boeiende spreker van Pax Christie. 

Op dinsdag 8 oktober is er een avond van de Odd Associates: Rob Boeijenga houdt dan een inleiding over ondernemen en persoonlijke ontwikkeling.

 
Hoofdartikel

Voor deze nieuwsbrief heeft Wim Koelemij het hoofdartikel geschreven......

...lees verder

Agenda
agenda
08-10-'19
Ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling, gaat dat samen? Lezing door Rob Boeijenga
agenda
09-10-'19
Koffieinloopavond
agenda
17-10-'19
Nepalese dansen
agenda
12-11-'19
Het is niet wat je bent maar wie je bent... Lezing door Gerrit-Jan de Nooij
agenda
13-11-'19
Koffieinloopavond
agenda
21-11-'19
Dromen, lezing door Maarten van Rootselaar
agenda
11-12-'19
Koffieinloopavond

Ga voor nadere informatie naar onze agenda

Nieuws uit de loges
 

De Odd Fellows hebben €250,- gedoneerd aan de Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn.

Het geld is bestemd om bij te dragen aan de lunch tijdens een trainingsevenement voor de jongeren.

Ga voor meer informatie over de Stichting naar https://stichtingzwerfjongerenapeldoorn.nl/

 
 

Ierse sferen in het Apeldoorns Odd Fellowhuis

Donderdagavond 18 september jl. organiseerde de Culturele Commissie van de Apeldoornse Odd Fellows in het Odd Fellowhuis een Ierse avond met de Gelderse band The Ipaddies.

Voor een enthousiast publiek speelden zij een groot aangal Ierse folksongs, pubsongs, maar ook min of meer bekende strijdliederen uit het roemruchte Ierse verleden.

Met een prachtig sonore stem van de leading singer en de grote muzikaliteit van het 4-tal bandleden werd het een geanimeerde avond, waar ook de bekende liederen werden meegezongen.

De uitleg die bij iedere song gegeven werd maakte ook dat men zich kon inleven in de teksten.

Sluitstuk was natuurlijk de bekende song van de Dubliners The Wild Rover.

 

 
 

Op 24 september organiseerden de Odd Fellows in de regio een openbare bijeenkomst over het klimaat en de opwarming van de aarde.

Spreker was Marcel Crok, wetenschapsjournalist en auteur van verschillende boeken over klimaat verandering, o.m. “De staat van het klimaat”

In zijn betoog hield hij ons voor dat gebaseerd op zijn wetenschappelijk onderzoek de opwarming van de aarde inderdaad niet te ontkennen valt. Echter de mate waarin verschilt danig van waar het gros van de klimaatwetenschappers van uitgaat. Het verschil zit in het feit dat teveel gekeken wordt naar de berekende modellen en te weinig naar de empirische resultaten van praktische waarnemingen gedurende vele jaren. Daaruit blijkt dat de officiele klimaatmodellen een veel te somber beeld schetsen. De vooruitzichten gebaseerd op praktische waarnemingen geven een veel gematigder beeld. De paniek die nu overal heerst dat de opwarming van de aarde snel zou gaan zijn is dus niet nodig.

 
 

Op 26 september vond een openbare zitting/bijeenkomst i.v.m. de Vredesweek plaats.

Het thema van het jaar is: verbindingen leggen over grenzen; denken en handelen in inclusiviteit, niemand buitensluiten. Het was een goed bezochte bijeenkomst waarin we ook mensen van buiten mochten verwelkomen.

Edwin Ruigrok van Pax  vertelde vanuit zijn eigen ervaring in Afrika en Azië hoe universeel het streven is van een mens naar een vreedzaam leven voor zichzelf en voor hun kinderen.

Hij schetste het belang van samenwerken met de lokale bevolking die daadwerkelijk de vrede moeten realiseren, het omgaan met moedeloosheid als verzoeningspogingen dreigen te stranden en je eigen rol in het werken aan een inclusieve samenleving.

Aan de hand van het voorbeeld van de rabbijn van de Joodse synagoge en de Imam van de  Islamitische moskee die aan de Keizerstraat in Paramaribo gebroederlijk als goede buren samenleven en elkaar ondersteunen, hebben we ook nog het Israëlisch – Palestijnse conflict opgelost.

Na afloop kon men vragen stellen en opmerkingen maken. Na sluiting werd de avond verder in gepaste gezelligheid voortgezet.

 
 

Op 17 oktober vindt een Nepalese dansvoorstelling plaats door Manab Thanang Thing.

In dans en dialoog voltrekt zich het leven van een vechter, dat zeker zal ontroeren en indruk maken.  Een PowerPoint presentatie met prachtige opnames van zijn leefwereld geeft extra cachet aan de voorstelling, waarin Manab  danst in originele Nepalese kostuums. In het programmaboekje wordt uitleg gegeven over de verschillende dansen en over de etnische groep Tamang waartoe hij behoort. De voorstelling is deels in het Nederlands, deels in het Engels. Deze laatste teksten verschijnen vertaald op het scherm.

De dansvoorstelling vindt plaats in het Odd Fellowhuis Apeldoorn, Violierenplein 101 te Apeldoorn.

Aanvang 20:00 u, inloop vanaf 19:30 u.

 
Odd Associates
 

Op 10 september a.s. hield  Dennis Godschalk  een lezing met als titel:

-Hoe is het om een Syrische vluchteling onder je hoede te nemen?-

Hierbij een recensie van één van onze leden:

Deze week naar een zeer bijzondere lezing geweest van de Odd Fellows Apeldoorn waarin Dennis Godschalk verteld heeft over hoe hij Mohammad Alhendi heeft ontmoet en wat dit contact voor hen beide betekent. Ik was vooral geraakt door wat Mohammad allemaal deed en doet om zich in Nederland thuis te voelen en hoe hij naar Nederland kijkt.

 
 

 Op 8 oktober zal Rob Boeijenga een lezing houden over het onderwerp:

-Ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling: gaat dat samen?-

Rob is gefascineerd door de scheppingskracht van mensen.  In ondernemerschap komt deze kracht volop tot ontwikkeling. Maar hoe verhoudt zich dat tot persoonlijke ontwikkeling? Draait ondernemerschap toch niet gewoon om geld verdienen, om de snelle actie, om de slimme rekentruc? Rob is oprichter van de Ondernemersacademie en spreekt vanuit een brede ervaring met dit thema.

De bijeenkomst vindt plaats in het Odd Fellowhuis Apeldoorn, Violierenplein 101, Apeldoorn en begint om 20:00 u, inloop vanaf 19:30 u.

Ter overdenking

Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw.

Reacties

In deze rubriek kun je reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen. Ook kun je een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief. De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken. Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Je kunt reageren naar rieninniger@oddfellowsapeldoorn.nl 

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2021 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook