Nieuwsbrief nummer 3
Bekijk deze e-mail in uw browser
Odd Fellows Apeldoorn
Nieuwsbrief nummer 3

Van de redactie

Een nieuw begin

De Apeldoornse Odd Fellows wensen iedereen een heel voorspoedig en gezond Nieuw Jaar!

Een nieuw jaar kan ook een nieuw begin zijn. Dat willen wij in ieder geval bereiken met het Odd Associate programma dat op 12 februari a.s. start met een serie avonden waar ook jij van harte voor uitgenodigd bent.

De serie avonden wordt telkens door een van de leden verzorgd met een interessante inleiding over een onderwerp dat hem of haar bezighoudt. Er is volop gelegenheid voor discussie en voor een hapje en een drankje wordt ook gezorgd.

Iedereen is welkom, de avond is vrij toegankelijk en kan een nadere kennismaking zijn met de Odd Fellows en wat zij voorstaan.

Een kijkje in de agenda vertelt iets meer over de inhoud van de avond.

Deze maand een bijdrage in deze Nieuwsbrief van een van de Rebekkah’s, de vrouwen van de Odd Fellows. Adi de Ruiter heeft deze bijdrage gemaakt en is zeer lezenswaardig.

Ik wens je veel plezier toe met deze Nieuwsbrief en wellicht tot ziens!

 

Rien F. Inniger

 

Hoofdartikel

Via deze rubriek zullen vooral artikelen verschijnen van leden van onze loges. Verhalen die ons hebben aangesproken, lessen die we hebben geleerd, inleidingen die we hebben gehouden e.d. Maar ook verhalen vanuit de wereld om ons heen zullen in deze rubriek opduiken. Al deze verhalen delen hetzelfde doel. Elkaar inspireren om bewust in dit leven te staan en een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Gelukkig en Vreugdevol nieuw jaar!
Deze keer een bijdrage van een van de leden van de Daphne Rebekkah Loge: de vrouwen dus van de Odd Fellows. Het is Adi de Ruiter die deze eerste bijdrage van het nieuwe jaar invult.

Lees verder...

 

Agenda

agenda
09-01-'19
Koffie inloopavond
agenda
12-02-'19
Het leven begint bij veertig, een lezing door Rien Inniger
agenda
13-02-'19
Koffie inloopavond
agenda
12-03-'19
Wat hebben Sartre en literatuur met elkaar te maken? Lezing door Eljan de Wijs

Ga voor verdere informatie naar onze activiteitenpagina

 

Nieuws uit de loges

Project kindercoaches Leger des Heils

In 2019 bestaat de orde van Odd Fellows tweehonderd jaar. Dat wordt natuurlijk over de gehele wereld – in ieder geval daar waar Odd Fellows actief zijn – gevierd, dus ook in Nederland. In Nederland is voor de gelegenheid gekozen voor het ondersteunen van een goed doel.

Voor het goede doel heeft de Nederlandse organisatie de keuze laten vallen op de kindercoaches van het Leger des Heils. Zoals bekend heeft het Leger des Heils een belangrijke rol bij de maatschappelijke begeleiding van multi-probleem-gezinnen. De praktijk heeft geleerd dat kinderen in dergelijke gezinnen baat hebben bij een eigen klankbord / vertrouwenspersoon. En dan zonder daar direct therapeutische aspecten en doelen aan te koppelen. Dat is de kindercoach. Het gaat erom om geld in te zamelen voor de opleiding van nieuwe kindercoaches. De lokale loges zijn opgeroepen om daaraan hun steentje bij te dragen. Daarom hebben de Odd Fellows Apeldoorn in hoofdlijnen een programma ontwikkeld. Het programma varieert van spelavonden tot sponsorlopen en de veiling van kunstwerken. En nog veel meer.

We houden je op de hoogte.

 

Ter overdenking...

Vriendschap is als een treinreis, sommige stappen in, sommige stappen uit, en andere blijven zitten tot het eind.

 

Reacties

In deze rubriek kunt u reageren op artikelen die in de Nieuwsbrief verschijnen.

Ook kunt u een bijdrage leveren aan de inhoud van de Nieuwsbrief.

De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud in te korten of te bewerken.

Ook behoudt de redactie zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

U kunt reageren naar rieninniger@oddfellowsapeldoorn.nl

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ons toestemming hebt verleend deze naar je te verzenden of dat je hier in het verleden op hebt geabonneerd of contact hebt gehad met de Odd Fellows Apeldoorn.


Copyright 2021 • Odd Fellows Apeldoorn • Uitschrijven nieuwsbrief

facebook